Tullverket

EDI – Tekniska specifikationer

Här hittar du tekniska specifikationer för EDI-meddelanden. Specifikationerna beskriver vad meddelanden ska innehålla och hur de ska vara uppbyggda.

Sammanställning över elektroniska meddelanden Excel, 17.8 kB.

I denna sammanställning kan du läsa vad som gäller för respektive meddelande. Till exempel i vilken teknisk specifikation meddelandet återfinns, vilken säkerhetskategori som gäller för det aktuella meddelandet samt vilka tekniska koder som ska sättas i kuvertet.

Specifikationer baserade på WCO DM och XML

Versionshantering av tekniska specifikationer Pdf, 177.7 kB.

Beskrivning av versionshantering av specifikationer baserade på WCO DM och XML.

Kuvertspecifikation

SCTS-ENV
Specifikation som beskriver hur WCO-baserade XML-meddelanden signeras och förpackas.

Svarsmeddelandespecifikation

SCTS-RESP
Specifikation som beskriver hur svarsmeddelanden och felsignaler hanteras vid elektroniskt informationsutbyte av WCO-baserade XML-meddelanden.

Kodlistor

SCTS-CL
Specifikation över de kodlistor som används i WCO-baserade XML-meddelanden.

Import

SCTS-IMPORT
Specifikation för import.

Import – lågvärdeförsändelser

SCTS-IMPLVC
Specifikation för import – lågvärdeförsändelser.

Export och utförsel

SCTS-AES
Specifikation för export och utförsel.

Summarisk införseldeklaration

CTSS, ICS2
Länk till EU-kommissionens tekniska dokumentation för ICS2 fas 2 och fas 3.

Transitering

SCTS-NCTS fas 5
Specifikation för transiteringsdeklarationer enligt NCTS fas 5.

SCTS-NCTS fas 6
Specifikation för transiteringsdeklarationer enligt NCTS fas 5.

Tullager

SCTS-CWHOP
Specifikation för Hänförande till tullagerförfarandet. Riktar sig till den som är ansvarig för förfarandet.

SCTS-CWHOA
Specifikation för lagring i tullager. Riktar sig till tillståndshavaren.

Anläggning för tillfällig lagring

SCTS-TSHOA 
Fullständiga specifikationer saknas. Innehåller för närvarande enbart nödvändiga beskrivningar för meddelandet Medgivande om bortförande.

Anmälan av varors ankomst

SCTS-AOG
Specifikationer för ankomst av varor vid införsel till unionens tullområde.

Specifikationer baserade på EDIFACT

Import och Export

TDR050
Tekniska specifikationer för import- och exportdeklarationer samt prenumerationstjänsterna Elektronisk utlämningssedel, UTL, Elektronisk klarerad förenklad deklaration, ZKH och Klareringsbevis export, ZKB.

SCTS-AIS
Tekniska specifikationer för Import Control System, ICS, det vill säga summarisk införseldeklaration (föranmälan) med tillhörande meddelanden för rättelse och omdestinering.

Transit

TDR310
Tekniska specifikationer för transitdeklarationer.

Övriga nationella meddelanden

SCTS-NP
Tekniska specifikationer för de aviseringsmeddelanden som ska användas vid Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen, AviImEx. 

EDI säkerhet för EDIFACT

SCTS-SC
Tekniska specifikationer för det meddelande som inom EDIFACT används för elektroniska signaturer, det vill säga AUTACK-meddelandet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny version av sammanställningen över elektroniska meddelanden har publicerats. Dessutom har tekniska specifikationer för NCTS fas 6 lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)