Tullverket

Leverantörsdeklarationer från Turkiet

När du importerar en vara från Turkiet med A.TR-certifikat och behöver visa varans ursprung använder du en leverantörsdeklaration.

EU och Turkiet har en överenskommelse om att använda leverantörsdeklarationer när en varas ursprung behöver styrkas. Eftersom A.TR visar att en vara är i fri cirkulation och inte vilket ursprung den har, måste en leverantörsdeklaration utfärdas om ett ursprungsintyg i ett senare handelsled ska kunna utfärdas.

Turkiet ingår sedan 1999 i det paneuropeiska frihandelsområdet och successivt i det nya Europa-Medelhavsområdet. Det påverkar dock inte handeln mellan EU och Turkiet som även fortsättningsvis ska styrkas med varucertifikatet A.TR. 

Läs beslutet om leverantörsdeklarationer mellan EU och Turkiet i kapitel 4. Pdf, 65.5 kB.

Företag inom EU kan använda leverantörsdeklarationer för att styrka ursprunget på varor som köps eller säljs inom EU.

Läs mer om leverantörsdeklarationer.

Vägledning för leverantörsdeklarationer (på engelska)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)