Tullverket

Remissvar 2021

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2021.

Tullverkets yttrande om promemorian Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medelPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-02-23

Tullverkets yttrande om en kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brottPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-02-16

Tullverkets yttrande om En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)PDF

Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2021-02-16

Tullverkets yttrande om SKV:s förslag till föreskrifter om konto- och värdefackssystemPDF

Mottagare: Skatteverket
Datum: 2021-02-09

Tullverkets yttrande om promemorian Kommunikationstjänsten SGSI -utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdragPDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2021-01-26

Tullverkets yttrande kommissionsförslag om att tilldela EU‑kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2021-01-26

Tullverkets yttrande om promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoterPDF

Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2021-01-26

Tullverkets yttrandet om EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifieringPDF

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2021-01-19

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohotPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2021-01-08

Tullverkets yttrande om En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:3)PDF

Mottagare: Justitiepartementet
Datum: 2021-01-12

Sidan uppdaterades: 2021-02-25

Vad är ändrat: Nytt yttrande publicerat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000