Tullverket

Uppgifter att lämna via MSW

Här kan du ta reda på vilka uppgifter du ska lämnas till Tullverket via den myndighetsgemensamma portalen för fartygsrapportering Maritime Single Window (MSW).

Föranmälan

Du ska göra en föranmälan som innehåller följande:

 • Samtliga uppgifter som lämnas i FAL-formulären 1–4:
  • FAL 1 – Allmän fartygsdeklaration
  • FAL 2 – Lastdeklaration*
  • FAL 3 – Deklaration om fartygsförråd
  • FAL 4 – Deklaration om besättningens tillhörigheter.

Anmälan av varors ankomst lämnas för varor som ankommer direkt till Sverige från ett land utanför EU via sjö. Kravet på att lämna en anmälan av varors ankomst gäller enbart de varor som lossas i Sverige.

Anmälan ska innehålla en referens till den summariska införseldeklarationen. För att anmäla varors ankomst ska ytterligare uppgifter lämnas i MSW.

De uppgifter som inte lämnas i strukturerad form i ett anlöp tas in i form av Excel som laddas upp i MSW reportal. Uppgifterna ska lämnas när tredjelandsvaror ska lossas (undantag när varorna kommer från Norge). De ytterligare uppgifterna som ska lämnas är, Sid-MRN, referens till transportdokument på Master och/eller House Consignment, container och behållare.

 • *Anmälan av varors ankomst (lastdeklarationen) ska innehålla följande uppgifter om den last som ska lossas:
  • hänvisningar till summariska införseldeklarationer (MRN-nummer)
  • referens till transportdokument på Master och/eller House Consignment
  • container och behållare
  • godslokalkod (IG-nummer) för att visa vilket tillfälligt lager eller annat lossningsställe du för dina varor till, samt manifest som innehåller uppgifter för deklaration för tillfällig lagring enligt 6 kap, 2a § och 6 § tullordningen
  • mottagningsdatum och mottagare av varorna
  • uppgifter om efterföljande tullförfarande, tull-id för en i förväg lämnad import- eller tullagerdeklaration, NCTS MRN (transiteringsnummer)
  • uppgifter om mängd och enhet för den last som totalt ska lossas i ankomsthamnen
  • uppgifter om dina varors tullstatus
  • uppgifter om det är unionsvaror som ska lossas referera till MRN för PoUS eller styrka att värdet för varorna understiger 15 000 Euro.
 • När Sverige är första införselland i EU ska du också lämna en hänvisning till dina summariska införseldeklarationer (Sid) för all last ombord. I vissa fall finns det möjlighet att ange undantag från Sid.
  Läs mer om summarisk införseldeklaration.
 • Fartyg ankommande från Nordirland behöver inte lämna summariska införseldeklarationer (Sid). För dessa anlöp kan ”Undantag från att lämna föranmälan om Sid” anges i MSW.


Från den 3 juni 2024 ska summariska införseldeklarationer samt anmälan om transportmedels ankomst vid sjötransporter lämnas till det nya EU-gemensamma importkontrollsystemet, ICS2.

Läs mer under Summarisk införseldeklaration för varor fraktade via sjö.

Skicka handlingar om proviant med föranmälan eller senare

Du kan välja att skicka din Ansökan om proviantering för visst tillfälle och din Begäran om utlämning av proviant från fartygets förråd i din föranmälan via MSW eller i ett senare skede.

Om du har ett generellt provianteringstillstånd ska du hanteras det utifrån de villkor som finns i tillståndet. Du ska då inte rapportera det i MSW.

Ett anlöp per hamn

Observera att du bara ska rapportera ett anlöp (i form av besöks-id) per hamn. Om du redan har ett befintligt besöks-id ska du fortsätta att använda det om du behöver uppdatera eller komplettera några uppgifter.

När ska uppgifter lämnas i strukturerad form och när kan du bifoga filer?

Du ska lämna uppgifter via MSW i strukturerad form, vilket betyder att uppgifterna ska vara maskinläsbara. Du kan lämna uppgifterna direkt i MSW:s portal för fartygsrapportering eller genom ett eget system.

Vissa uppgifter kan du emellertid lämna som bifogade filer:

 1. Lastdeklarationen (FAL 2) ska i princip lämnas i strukturerad form. Tills vidare kräver vi dock inte att du lämnar hela lastmanifest på det sättet. Du lämnar en sammanfattande information om hela lasten och skickar med manifestet som en bifogad fil. Uppgifterna i FAL 2 ska utgöra en deklaration för tillfällig lagring.
 2. Om ditt fartyg för med sig unionsvaror som ska lossas behöver du hänvisa till referens (MRN) för PoUS eller styrka att värdet för varorna understiger 15 000 Euro.
 3. Ansökan om proviantering för visst tillfälle kan du lämna som en bifogad fil.
 4. Begäran om utlämning av proviant kan du lämna som en bifogad fil.

Införandet av MSW tar inte bort skyldigheten att låta Tullverket få tillgång till bokningsuppgifter via andra kanaler. Du som tidigare har skickat in bokningsuppgifter till Tullverket via e-post ska göra det även i fortsättningen. Detta gäller samtliga uppgifter du har lämnat den vägen, det vill säga även lastmanifest.

Vänta på Tullverkets svar

Det är viktigt att du väntar in och kontrollerar Tullverkets svar. Om det saknas någon uppgift som gör att Tullverket inte kan fatta ett beslut får du en begäran om komplettering.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)