Tullverket

Uppgifter att lämna via MSW

Här kan du ta reda på vilka uppgifter du ska lämnas till Tullverket via den myndighetsgemensamma portalen för fartygsrapportering Maritime Single Window (MSW).

Föranmälan

Du ska göra en föranmälan som innehåller följande:

 • Samtliga uppgifter som lämnas i FAL-formulären 1–4:
  • FAL 1 – Allmän fartygsdeklaration
  • FAL 2 – Lastdeklaration
  • FAL 3 – Deklaration om fartygsförråd
  • FAL 4 – Deklaration om besättningens tillhörigheter.
 • Lastdeklarationen ska innehålla följande uppgifter om den last som ska lossas:
  • hänvisningar till summariska införseldeklarationer (MRN-nummer)
  • godslokalkod (IG-nummer) för att visa vilket tillfälligt lager eller annat lossningsställe du för dina varor till, samt manifest som innehåller uppgifter för deklaration för tillfällig lagring enligt 6 kap, 2a § och 6 § tullordningen
  • mottagningsdatum och mottagare av varorna
  • uppgifter om tull-id eller motsvarande (om du har anmält varor i fartygets last till en godkänd tullbehandling)
  • uppgifter om mängd och enhet för den last som totalt ska lossas i ankomsthamnen
  • uppgifter om dina varors tullstatus
  • uppgifter om det är unionsvaror som ska lossas (bifoga T2L).
 • När Sverige är första införselland i EU ska du också lämna en hänvisning till dina summariska införseldeklarationer (Sid) för all last ombord. I vissa fall finns det möjlighet att ange undantag från Sid.
  Läs mer om summarisk införseldeklaration.
 • Fartyg ankommande från Nordirland behöver inte lämna summariska införseldeklarationer (Sid). För dessa anlöp kan ”Undantag från att lämna föranmälan om Sid” anges i MSW.

Skicka handlingar om proviant med föranmälan eller senare

Du kan välja att skicka din Ansökan om proviantering för visst tillfälle och din Begäran om utlämning av proviant från fartygets förråd i din föranmälan via MSW eller i ett senare skede.

Om du har ett generellt provianteringstillstånd ska du hanteras det utifrån de villkor som finns i tillståndet. Du ska då inte rapportera det i MSW.

Ett anlöp per hamn

Observera att du bara ska rapportera ett anlöp (i form av besöks-id) per hamn. Om du redan har ett befintligt besöks-id ska du fortsätta att använda det om du behöver uppdatera eller komplettera några uppgifter.

När ska uppgifter lämnas i strukturerad form och när kan du bifoga filer?

Du ska lämna uppgifter via MSW i strukturerad form, vilket betyder att uppgifterna ska vara maskinläsbara. Du kan lämna uppgifterna direkt i MSW:s portal för fartygsrapportering eller genom ett eget system.

Vissa uppgifter kan du emellertid lämna som bifogade filer:

 1. Lastdeklarationen (FAL 2) ska i princip lämnas i strukturerad form. Tills vidare kräver vi dock inte att du lämnar hela lastmanifest på det sättet. Det räcker med att du lämnar en sammanfattande information om hela lasten och skickar med manifestet som en bifogad fil. Uppgifterna i FAL 2 ska utgöra en deklaration för tillfällig lagring.
 2. Blanketten T2L: Om ditt fartyg för med sig unionsvaror som ska lossas behöver du hänvisa elektroniskt till T2L. Själva dokumentet kan du däremot skicka in som en bifogad fil.
 3. Ansökan om proviantering för visst tillfälle kan du lämna som en bifogad fil.
 4. Begäran om utlämning av proviant kan du lämna som en bifogad fil.

Införandet av MSW tar inte bort skyldigheten att låta Tullverket få tillgång till bokningsuppgifter via andra kanaler. Du som tidigare har skickat in bokningsuppgifter till Tullverket via e-post ska göra det även i fortsättningen. Detta gäller samtliga uppgifter du har lämnat den vägen, det vill säga även lastmanifest.

Vänta på Tullverkets svar

Det är viktigt att du väntar in och kontrollerar Tullverkets svar. Om det saknas någon uppgift som gör att Tullverket inte kan fatta ett beslut får du en begäran om komplettering.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)