Tullverket

Exportbevis indirekt ombud

I den här tjänsten kan du som indirekt ombud ta fram exportärenden och skriva ut eller spara exportbevis (intyg om varors utförsel) för sändningar som du har exportdeklarerat till Tullverket.

Ett indirekt ombud handlar i sitt eget namn men för en annan persons räkning.

I den här tjänsten kan du ta fram ett företags exportbevis genom att ange något av följande:

  • tull-id
  • MRN (Master Reference Number)
  • klareringsdatum – du har möjlighet att filtrera din sökning på "Ombudets organisationsnummer" och "Särskilda upplysningar".

I tjänsten ser du även exportärenden som har ändrats av ett tullkontor inom angivet tidsintervall.

Du kan ladda ner exportbeviset i pdf-format.

Använd för de flesta exportärenden

De exportärenden som du kan använda den här tjänsten för är följande:

  1. Vid direkt export – de sändningar som du har begärt exportbevis för och där utförseltullkontoret har bekräftat utförseln i Tullverkets system.
  2. Vid indirekt export – de sändningar där utförseltullkontoret i en annan medlemsstat har bekräftat varornas utförsel till exporttullkontoret i Sverige.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat