Tullverket

Utförseluppgifter ombud

I den här tjänsten kan du som är ombud se veckovisa uppgifter om sändningar som du har exportdeklarerat till Tullverket.

Ett direkt ombud handlar i deklarantens namn och för dennes räkning.

I den här tjänsten kan du ta fram uppgifter som sammanställs i en Excel-fil med följande:

  • tull-id
  • MRN (Master Reference Number – ett referensnummer som gör det möjligt att följa en exportsändning mellan olika tullkontor inom EU)
  • klareringsdatum (när exporttullkontoret klarerade ärendet och frigjorde varorna för export)
  • utförseldatum (när varorna fördes ut ur EU:s tullområde)
  • ändrad av tullkontor (datum i fall en ändring har gjorts).

I Excel-filen "Utförselbekräftad export" visas längst upp till vänster år, vecka och antal tull-id.

Använd e-tjänsten för de flesta exportärenden

De exportärenden som du kan använda den här tjänsten för är följande:

  • Vid direkt export: de sändningar för vilka du har begärt ett exportbevis och där utförseltullkontoret har bekräftat utförseln i Tullverkets system.
  • Vid indirekt export: de sändningar där utförseltullkontoret i en annan medlemsstat har bekräftat varornas utförsel till exporttullkontoret i Sverige.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny struktur på sidan.