Tullverket

Standardtulldeklaration för export med samtidig anmälan av varorna (UGE)

Det vanligaste sättet att deklarera varor för export är att använda en standardtulldeklaration och samtidigt anmäla varorna till export från en godkänd plats.

Godkänd plats vid export

Fördelen med en godkänd plats vid export är att du inte behöver åka till ett tullkontor för att anmäla dina varor till export där. I stället kan du anmäla varorna till export (begära klarering) från den plats där du lastar varorna, om den platsen är en godkänd plats vid export.

För att du ska få anmäla varor till export från en godkänd plats behöver du en godslokalkod.

Läs mer och ansök om att få använda en godkänd plats vid export.

Skicka in deklarationen

När du ska starta exporten från en godkänd plats skickar du in en standardtulldeklaration med det digitala meddelandet UGE. I deklarationen anger du godslokalkoden för den godkända plats där du kommer att lasta varorna för export.

I och med att du anger godslokalkoden i deklarationen anmäler du samtidigt dina varor till export från den godkända platsen.

När du har fått ett exportmedgivande från Tullverket i ett svarsmeddelande (ZEM) är varorna frigjorda för export och får lämna lastplatsen.

När Tullverket har godkänt deklarationen och frigjort din vara för export får du också ett huvudreferensnummer, MRN (Master Reference Number).

Exportföljedokument

Du behöver också ett exportföljedokument, EAD (Export Accompanying Document), vilket innehåller MRN och visar att Tullverket har godkänt tulldeklarationen och frigjort varan för export. Du skriver själv ut dokumentet efter att Tullverket har godkänt och klarerat din tulldeklaration. Exportföljedokumentet ska sedan visas upp på det utförseltullkontor där varan lämnar EU:s tullområde.

Klareringsbevis export

Om du har export direkt från Sverige till ett land utanför EU, det vill säga om utförseltullkontoret är i Sverige, kan du själv generera ett bevis om klarering elektroniskt. Det gör du genom att ange en lastplatskod i tulldeklarationen. När du skickar in deklarationen i ett UGE-meddelande och anger en lastplatskod genereras automatiskt ett meddelande om klareringsbevis export (ZKB). Det innebär att informationen från den klarerade exportdeklarationen skickas elektroniskt till en vald mottagare, exempelvis en utskeppningshamn.

Läs mer om elektroniska klareringsbevis för export.

Mottagare av klareringsbeviset

För att ta emot meddelandena ZKB och ZKL krävs registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Registrering för kommunikation via EDI

Deklarationshandledning

Här hittar du en handledning för hur du fyller i en standardtulldeklaration i UGE-meddelandet.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för att fylla i en standardtulldeklaration UGE.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)