Tullverket

Elektronisk tull – dialogforum

Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som kommer att innebära ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv.

Tullverket har startat ett program för att genomföra förändringsarbetet på nationell nivå. Till detta program knyts en referensgrupp med representanter från näringslivet. Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på programmets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och näringslivet att nå målen med förändringsarbetet. Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen.

Deltagare från näringslivet

Ewa Ek, Transportindustriförbundet
Malin Madsen, Sydsvenska industri- och handelskammaren
Martin Ulvegärde, Ericsson AB
Helen Gustavsson, Volvo Logistics
Andreas Tomelius, IKEA
Alberto Allende, Textilimportörerna
Rikard Sparby Steinholz, Svenska flygbranschen
Karolina Yavuz, SIET
Claes Örenius, Stora Enso
My Nilsson, Volvo Personvagnar
Monica Lidsten Danielsson, Stockholms handelskammare

Deltagare från Tullverket

Johan Hallberg, kontrollavdelningen
Kenneth Persson, sakkunnig
Cecilia Olsson, kundanalytiker

Minnesanteckningar 2024

Minnesanteckningar 17 juni Pdf, 226.2 kB.

Minnesanteckningar 6 maj Pdf, 283.8 kB.

Minnesanteckningar 5 februari Pdf, 276.8 kB.

Minnesanteckningar 2023

Minnesanteckningar 13 november Pdf, 236.5 kB.

Minnesanteckningar 20 september Pdf, 729.2 kB.

Minnesanteckningar 24 april Pdf, 556.5 kB.

Minnesanteckningar 14 februari Pdf, 345.4 kB.

Minnesanteckningar 2022

Minnesanteckningar 28 november Pdf, 271.9 kB.
Minnesanteckningar 29 september Pdf, 371.5 kB.
Minnesanteckningar 16 juni Pdf, 385.3 kB.
Minnesanteckningar 19 april Pdf, 429.1 kB.
Minnesanteckningar 9 mars Pdf, 278.9 kB.

Minnesanteckningar 2021

Minnesanteckningar 13 december Pdf, 210.9 kB.
Minnesanteckningar 29 oktober Pdf, 524.4 kB.
Minnesanteckningar 7 september Pdf, 332.4 kB.
Minnesanteckningar 18 maj Pdf, 372.1 kB.
Minnesanteckningar 9 mars Pdf, 320.5 kB.

Minnesanteckningar 2020

Minnesanteckningar 2 december Pdf, 311.8 kB.
Minnesanteckningar 22 september Pdf, 778 kB.
Minnesanteckningar 7 maj Pdf, 651.5 kB.
Minnesanteckningar 12 februari Pdf, 631.9 kB.

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 24 september Pdf, 792.2 kB.
Minnesanteckningar 14 maj Pdf, 752.4 kB.
Minnesanteckningar 6 februari Pdf, 242.6 kB.

Minnesanteckningar 2018

Minnesanteckningar 11 september Pdf, 242.6 kB. 
Minnesanteckningar 29 maj Pdf, 206.3 kB.
Minnesanteckningar 16 januari Pdf, 726.7 kB.

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar 18 oktober Pdf, 259 kB.
Minnesanteckningar 31 maj Pdf, 278.6 kB.
Minnesanteckningar 8 februari Pdf, 339.8 kB.

Minnesanteckningar 2016

Minnesanteckningar 29 september Pdf, 256.5 kB.
Minnesanteckningar 19 maj Pdf, 228.2 kB.
Minnesanteckningar 9 februari Pdf, 411.8 kB.

Minnesanteckningar 2015

Minnesanteckningar 2 december Pdf, 303.5 kB.
Minnesanteckningar 10 september Pdf, 246.5 kB.
Minnesanteckningar 20 maj Pdf, 223 kB.
Minnesanteckningar 11 mars Pdf, 481.6 kB.
Minnesanteckningar 14 januari Pdf, 300.8 kB. 

Minnesanteckningar 2014

Minnesanteckningar 16 oktober Pdf, 330.4 kB.
Minnesanteckningar 29 april Pdf, 286.1 kB.
Minnesanteckningar 12 februari Pdf, 269.2 kB.

Dokumentation

Framtida tullhantering

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya minnesanteckningar publicerade.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)