Tullverket

Rapporter från bokföringen för en anläggning för tillfällig lagring

För att kunna styrka din bokföring för en anläggning för tillfällig lagring måste du kunna ta fram olika uppgifter ur bokföringen. Uppgifterna ska ditt företag kunna visa upp när Tullverket begär det.

Ett lämpligt sätt att lämna uppgifterna är i form av olika rapporter. På den här sidan kan du se exempel på olika rapporter du kan ta fram som innehåller uppgifter Tullverket kan komma att begära in. Tänk dock på att Tullverket även kan begära andra uppgifter än de som finns med i dessa exempel.

Totalt lagersaldo

En rapport som visar det totala saldot och vilken tullstatus de olika varorna har. Rapporten ska vara baserad på kolli- eller sändningsnivå.

Rapporten ska innehålla

 • varubeskrivning
 • tullstatus
 • saldo per sändning (antal kolli)
 • varans förvaringsplats.

Uttag

En rapport på uttag ska visa en sammanställning av alla uttag under en viss period (oavsett påföljande förfarande). Rapporten ska baseras på medgivande av bortförande, utlämningssedel, transiteringshandling eller utgående manifest (återexport) för varje utlämningsmedgivande. Det ska även framgå för vilket förfarande uttaget görs, genom till exempel förfarandekoder eller via unionstransitering.

Rapporten ska innehålla

 • datum för när varan lämnar förfarandet (helst klockslag)
 • uppgift om vilken typ av uttag det handlar om och vilket förfarande som är aktuellt, till exempel
  • import (tull-id eller MRN-nummer)
  • transitering (då behövs MRN-nummer)
  • hänförande till tullagerförfarandet
  • anmälan om återexport (då behövs utgående manifest)
  • befordran mellan olika lagringsplatser inom samma tillstånd för anläggning för tillfällig lagring.

Mottagna sändningar

En rapport över mottagna sändningar ska visa en lista över mottagna sändningar i kronologisk ordning med MRN-nummer för transitering eller IG-nummer (inkommande godsnummer). Även datum för varornas ankomst till anläggningen för tillfällig lagring ska framgå.

Rapporten ska innehålla

 • MRN-nummer för transitering eller IG-nummer (inkommande godsnummer)
 • datum för när varorna ankom till anläggningen för tillfällig lagring (helst klockslag) 
 • antal kolli när varorna ankom till anläggningen för tillfällig lagring (enligt den ingående handlingen).

Bokföring för en anläggning för tillfällig lagring under en viss period

Den här rapporten ska visa alla in- och utleveranser från anläggningen för tillfällig lagring under en viss period.

Rapporten ska innehålla

 • MRN-nummer för transitering eller IG-nummer (inkommande godsnummer)
 • datum för när varorna ankom till anläggningen för tillfällig lagring (helst klockslag) 
 • manifest, IG-nummer, ingående handling
 • antal kolli
 • varubeskrivning
 • lagringsplats
 • styrkande handlingar knutna till den aktuella deklarationen för tillfällig lagring (ingående handling)
 • antal utleveranser
 • datum för när varan lämnade anläggningen för tillfällig lagring och hänfördes till ett annat förfarande
 • uppgift om vilken typ av uttag det handlar om, till exempel
  • import (tull-id eller MRN-nummer)
  • transitering (då behövs MRN-nummer)
  • anmälan om återexport (då behövs utgående manifest)
  • hänförande till tullagerförfarandet
 • befordran mellan olika lagringsplatser inom samma tillstånd för anläggning för tillfällig lagring.

Faktura eller frakthandling (manifest, AWB, B/L) som ligger till grund för en deklaration för tillfällig lagring

En rapport som ska utgå från leverantörsfakturan eller en frakthandling per inkommande sändning. Rapporten ska göra det möjligt för Tullverket att kontrollera att alla varor som är upptagna på en faktura eller frakthandling också har anmälts till en annan tullbehandling eller finns kvar som saldo på anläggningen för tillfällig lagring.

Rapporten ska innehålla

 • MRN-nummer för transitering eller IG-nummer (inkommande godsnummer)
 • datum för när varorna ankom till anläggningen för tillfällig lagring (helst klockslag) 
 • MRN-nummer för ankommande transitering, alternativt att det framgår om det skett en befordran
 • antal inleveranser
 • varubeskrivning
 • lagringsplats
 • antal utleveranser
 • datum för när varan lämnade anläggningen för tillfällig lagring och hänfördes till ett annat förfarande
 • uppgift om vilken typ av uttag det handlar om, till exempel
  • import (tull-id eller MRN-nummer)
  • transitering (då behövs MRN-nummer)
  • anmälan om återexport (då behövs utgående manifest)
  • hänförande till tullagerförfarandet
 • befordran mellan olika lagringsplatser inom samma tillstånd till anläggning för tillfällig lagring.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)