Tullverket

Tullverkets sökhundar

Första sökhunden 1967

Tullverket bildades 1636 och är en av Sveriges äldsta myndigheter. Mer än 300 år senare, 1967, började Tullverket använda sökhundar för att hitta narkotika. En sökhund och en hundförare utgör tillsammans ett hundekipage. I dag används sökhundar för att söka efter narkotika, vapen och ammunition. Tullverket har ett 50-tal sökhundar.

Hundföraren lever med sin hund

En tulltjänsteman som genomgått brottsbekämpningens grundutbildning kan bli hundförare. En hundförare måste vara beredd på att stå i blickfånget, vara noggrann och ha drivet att göra beslag. Hundföraren ska också vilja leva med sin hund även på fritiden, eftersom personen är hundens fodervärd och ansvarig för hunden dygnet runt. När hunden en dag går i pension, när den är runt tio år, erbjuds föraren att få hunden som gåva.

Tullverket har egen hundskola

Strax utanför Stockholm ligger Tullverkets hundskola där vi utbildar både sökhundar och hundförare. De hundsamordnare och instruktörer som leder såväl grundutbildningar som vidareutbildningar är själva utbildade hundförare. Hundekipagen tränas och utbildas speciellt för Tullverkets behov. Det tar ungefär fem månader att utbilda en sökhund.

Narkotikasökhund söker under motorhuven på en bil.

Måste klara lämplighetstestet

När Tullverket köper in nya hundar för utbildning till sökhundar sker urvalet genom ett lämplighetstest. Generellt sett passar jaktraser bäst, men det viktigaste är alltid bedömningen av den individuella hunden. Lämplighetstestet genomförs när hunden är ett år eller äldre.

Det är Tullverkets egna besiktningsmän som genomför lämplighetstestet. Testet syftar till att ta fram hundens egenskaper i olika situationer och miljöer. Ett hundekipage ska samarbeta bra och kunna arbeta i påfrestande miljöer. En viktig del av uppdraget är så kallat personsök, alltså att söka på människor. Därför bedöms hundens sociala egenskaper och kommunikation med människor. En annan viktig faktor är att 96 % av de genomsökningar en hund gör inte resulterar i något beslag. Det gör valet av individer än viktigare. En bra sökhund behöver ha hög jakt- och byteslust för att kunna hålla motivationen uppe. Hunden behöver dessutom klara av att arbeta i krävande miljöer utan att tappa fokus.

Testas varje år

När ett nytt hundekipage är färdigutbildat ska det certifieras. Om hundekipaget inte blir godkänt vid certifieringen får det genomgå extra träningsinsatser. Om det även därefter inte blir godkänt tas hundekipaget permanent ur tjänst. Varje år genomgår sökhundarna ett så kallat tjänstbarhetsprov som måste bli godkänt för att få fortsätta arbeta.

Se filmen om Tullverkets sökhundar

Hund i låda

Uppdaterad: 2017-11-20Captcha * (obligatorisk)