Tullverket

Gränstullsamarbete

Lag (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat

Rådets beslut 97/269/EG om att ingå avtalet om tullsamarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge. Avtal om tullsamarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge.

Förordning (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge

Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland

Förordning (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark

Rådets beslut (2009/556/EG) av den 25 juni 2009 om provisorisk tillämpning och ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om underlättande av kontroller och formaliteter vid godstransporter samt säkerhetsrelaterade tullåtgärder

Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:2) om gränstullsamarbetet med NorgePDF

Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:17) om gränstullsamarbetet med FinlandPDF

Sidan uppdaterades: 2020-12-15

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat


4000