Tullverket

Gränstullsamarbete

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lag (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat [5101-5113] Uppdaterad: 2016-05-01
31f06_01.pdf PDF   22 kB
 
 
Rådets beslut 97/269/EG om att ingå avtalet om tullsamarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge. Avtal om tullsamarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge. Administrativt arrangemang [5151-5181] Uppdaterad:
31f06_02.pdf PDF   45.4 kB
 
 
Förordning (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge [5201-5217] Uppdaterad: 2016-05-01
31f06_03.pdf PDF   37.8 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:2) om gränstullsamarbetet med Norge [5251-5262] Uppdaterad:
31f06_04.pdf PDF   21.6 kB
 
 
Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland [5401-5415] Uppdaterad: 2016-05-01
31f06_05.pdf PDF   29.1 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:17) om gränstullsamarbetet med Finland [5451-5456] Uppdaterad:
31f06_06.pdf PDF   13.7 kB
 
 
Förordning (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark [5601-5612] Uppdaterad: 2016-05-01
31f06_07.pdf PDF   36.7 kB
 
 
Rådets beslut av den 25 juni 2009 om provisorisk tillämpning och ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om underlättande av kontroller och formaliteter vid godstransporter samt säkerhetsrelaterade tullåtgärder (2009/556/EG) [5701-5747] Uppdaterad:
31f06_08.pdf PDF   113.7 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000