Tullverket

Veterinärkontroll m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. [8121-8142] Uppdaterad: 2019-12-16
51f17_01.pdf PDF   459.4 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:42) om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur [8151-8158] Uppdaterad:
51f17_02.pdf PDF   29 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge [8161-8183] Uppdaterad:
51f17_03.pdf PDF   41.1 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter, Island [8184-8190 F] Uppdaterad:
51f17_04.pdf PDF   80.4 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:25) om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU) [8191-8206] Uppdaterad:
51f17_05.pdf PDF   22.2 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:42) om införsel av hästdjur [8211-8221] Uppdaterad: 2019-01-25
51f17_06.pdf PDF   476.2 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och grisar [8231-8260 F] Uppdaterad: 2018-12-07
51f17_07.pdf PDF   540.9 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter [8261-8284] Uppdaterad:
51f17_08.pdf PDF   67.4 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg [8291-8316]
51f17_09.pdf PDF   69.8 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur [8321-8352] Uppdaterad:
51f17_10.pdf PDF   55.7 kB
 
 
Bilaga 2, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur [8353] Uppdaterad:
51f17_11bil2.pdf PDF   568.1 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris [8361-8380 B] Uppdaterad: 2018-12-07
51f17_12.pdf PDF   507.4 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel [8401-8415 B] Uppdaterad:
51f17_13.pdf PDF   51 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte [8421-8425 C] Uppdaterad:
51f17_14.pdf PDF   154.3 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts [8426-8426 E] Uppdaterad:
51f17_15.pdf PDF   68 kB
 
 
Bilaga I, förordning 577/2013, identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte [8427] Uppdaterad:
51f17_16bil1.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga II, förordning 577/2013, identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte [8428] Uppdaterad:
51f17_17bil2.pdf PDF   1.6 MB
 
 
Bilaga III, förordning 577/2013, identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte [8428 A] Uppdaterad:
51f17_18bil3.pdf PDF   13.9 MB
 
 
Bilaga IV, förordning 577/2013, identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte [8429] Uppdaterad: 2016-10-26
51f17_19bil4.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur [8438-8440 C] Uppdaterad:
51f17_20.pdf PDF   15.5 kB
 
 
Lantbruksstyrelsens fskr (LSFS 1976:7) om hund- och kattkarantän [8441] Uppdaterad:
51f17_21.pdf PDF   7.6 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav [8451-8477] Uppdaterad:
51f17_22.pdf PDF   49.5 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk [8481-8490 A] Uppdaterad: 2020-02-12
51f17_23.pdf PDF   543.4 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:93) om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel [8491-8511] Uppdaterad:
51f17_24.pdf PDF   54.4 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur [8521-8548] Uppdaterad:
51f17_25.pdf PDF   62.8 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung [8561-8571]Uppdaterad:
51f17_26.pdf PDF   42.4 kB
 
 
Bilaga I, kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung [8572] Uppdaterad:
51f17_27bil1.pdf PDF   15.5 kB
 
 
Bilaga II, kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung [8573] Uppdaterad:
51f17_28bil2.pdf PDF   7.3 kB
 
 
Bilaga III, kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung [8574] Uppdaterad: 2018-12-07
51f17_29bil3.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga IV, kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung [8575] Uppdaterad:
51f17_30bil4.pdf PDF   564.8 kB
 
 
Bilaga V, kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung [8576] Uppdaterad:
51f17_31bil5.pdf PDF   1 MB
 
 
Bilaga VI, kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung [8577] Uppdaterad:
51f17_32bil6.pdf PDF   1.4 MB
 
 
Bilaga VII, kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung [8578] Uppdaterad:
51f17_33bil7.pdf PDF   914.5 kB
 
 
Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m. [8601-8611] Uppdaterad: 2018-07-09
51f17_34.pdf PDF   441.5 kB
 
 
Livsmedelslag (2006:804) [8651-8662] Uppdaterad: 2019-01-25
51f17_35.pdf PDF   461.6 kB
 
 
Livsmedelsförordning (2006:813) [8671-8679] Uppdaterad: 2019-12-16
51f17_36.pdf PDF   456.5 kB
 
 
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:46) om behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning [8685 A-8685 G] Uppdaterad:
51f17_37.pdf PDF   15.9 kB
 
 
Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land [8691-8705 D] Uppdaterad: 2019-12-16
51f17_38.pdf PDF   447.5 kB
 
 
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV FS 1983:2) om berikning av vissa livsmedel [8706-8710] Uppdaterad:
51f17_39.pdf PDF   61 kB
 
 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering [8791-8799] Uppdaterad: 2020-02-12
51f17_43.pdf PDF   466.2 kB
 
 
Bilaga IV, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer [8859] Uppdaterad: 2020-02-19
51f17_47_bil4.pdf PDF   774.7 kB
 
 
Bilaga III, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer [8858] Uppdaterad: 2020-02-19
51f17_46_bil3.pdf PDF   430.5 kB
 
 
Bilaga II, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer [8857] Uppdaterad: 2020-02-19
51f17_45_bil2.pdf PDF   613.5 kB
 
 
Bilaga I, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer [8856] Uppdaterad: 2020-02-19
51f17_44_bil 1.pdf PDF   560.4 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 av den22 oktober 2019 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 och (EU) 2018/1660 [8841-8855] Uppdaterad: 2020-02-19
51f17_44.pdf PDF   512 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1635/2006 av den 6 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl [8871-8878] Uppdaterad:
51f17_52.pdf PDF   41.5 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl [8879-8880 C] Uppdaterad:
51f17_53.pdf PDF   34.7 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer [8881-8898] Uppdaterad: 2020-02-19
51f17_54.pdf PDF   2.5 MB
 
 
Kommissionens beslut om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (2007/275/EG) [8901-8907] Uppdaterad:
51f17_55.pdf PDF   23.7 kB
 
 
Bilaga I, Kommissionens beslut om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (2007/275/EG) [8908 A] Uppdaterad:
51f17_56bil1.pdf PDF   2.1 MB
 
 
Bilaga II, Kommissionens beslut om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (2007/275/EG) [8909] Uppdaterad:
51f17_57bil2.pdf PDF   540.8 kB
 
 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:15) om gelégodis i minibägare [8911-8914] Uppdaterad:
51f17_58.pdf PDF   11.2 kB
 
 
Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel [9051-9057] Uppdaterad:
51f17_59.pdf PDF   13.5 kB
 
 
Förordning (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet [9071-9079] Uppdaterad.
51f17_60.pdf PDF   16.3 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000