Tullverket

Kemiska produkter m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall [4001-4032 A] Uppdaterad: 2018-01-30
51f07_01.pdf PDF   770.6 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, bilaga IA-IV [4033-4037] Uppdaterad: 2016-01-19
51f07_02.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, bilaga V-VIII [4038-4041 ] Uppdaterad: 2016-01-19
51f07_03.pdf PDF   647.5 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECDbeslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall [4051-4054 ] Uppdaterad:
51f07_04.pdf PDF   546.1 kB
 
 
Avfallsförordning (2011:927) [4061-4104] Uppdaterad: 2020-02-06
51f07_05.pdf PDF   809 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG [4111-4120] Uppdaterad:
51f07_06.pdf PDF   799.4 kB
 
 
Miljöbalken (1998:808) [4151-4180 A] Uppdaterad: 2020-02-06
51f07_07.pdf PDF   603.7 kB
 
 
Miljötillsynsförordning (2011:13) [4181-4190 B] Uppdaterad: 2019-01-25
51f07_08.pdf PDF   561.5 kB
 
 
Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken [4191-4194] Uppdaterad: 2019-01-25
51f07_09.pdf PDF   453.2 kB
 
 
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer [4231-4260 C] Uppdaterad 2020-05-27
51f07_10.pdf PDF   492.2 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 [4261-4263 D] Uppdaterad:
51f07_11.pdf PDF   589.3 kB
 
 
Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter [4264-4270] Uppdaterad 2019-05-13
51f07_12.pdf PDF   485.4 kB
 
 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer [4271-4277 C] Uppdaterad: 2020-01-30
51f07_13.pdf PDF   646.5 kB
 
 
Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel [4281-4299] Uppdaterad: 2016-10-07
51f07_14.pdf PDF   28.1 kB
 
 
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel [4301-4307] Uppdaterad: 2020-05-27
51f07_16.pdf PDF   486 kB
 
 
Förordning (2007:19) om PCB m.m. [4311-4321] Uppdaterad:
51f07_17.pdf PDF   21.6 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet [4361-4390 I] Uppdaterad: 2017-05-12
51f07_18.pdf PDF   1.8 MB
 
 
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser [4391-4437] Uppdaterad: 2019-01-25
51f07_19.pdf PDF   511.4 kB
 
 
Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen [4451-4466] Uppdaterad: 2017-01-30
51f07_19a.pdf PDF   26.7 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier [4501-4538] Uppdaterad: 2019-10-30
51f07_20.pdf PDF   2 MB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel [4601-4612] Uppdaterad: 2018-05-23
51f07_21.pdf PDF   561.4 kB
 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina [4651-4661] Uppdaterad:
51f07_22.pdf PDF   60.2 kB
 
 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:10) om import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel [4671] Uppdaterad:
51f07_23.pdf PDF   9.9 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000