Tullverket

Efterlysningskungörelse m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Efterlysningskungörelse (1969:293) [2101-2115] Uppdaterad:
4f03_1.pdf PDF   14.2 kB
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. Riksåklagarens riktlinjer RåR 2007:2 om beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande [2201-2201:1] Uppdaterad:
4f03_2.pdf PDF   41.2 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2004:19) om vissa förordnanden i den brottsbekämpande verksamheten [2301-2305] Uppdaterad:
4f03_3.pdf PDF   11.4 kB
 
 
Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.[2401-2403] Uppdaterad:
4f03_4.pdf PDF   21.5 kB
 
 

Uppdaterad: 2017-01-13Captcha * (obligatorisk)