Tullverket

Produkter med dubbla användningsområden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden [1001-1028] Uppdaterad:
53f03_1.pdf PDF   104.8 kB
 
 
Rådets förordning 428/2009, bilaga I [1051] Uppdaterad: 2019-07-08
53f03_2bil1.pdf PDF   2.3 MB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IIa [1052] Uppdaterad: 2018-12-17
53f03_3bil2a.pdf PDF   767.1 kB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IIb [1052 A] Uppdaterad: 2018-12-17
53f03_4bil2b.pdf PDF   871.7 kB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IIc [1052 B] Uppdaterad: 2018-12-17
53f03_5bil2c.pdf PDF   795.1 kB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IId [1052 C] Uppdaterad: 2018-12-17
53f03_6bil2d.pdf PDF   897.8 kB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IIe [1052 D] Uppdaterad: 2018-12-17
53f03_7bil2e.pdf PDF   892.5 kB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IIf [1052 E] Uppdaterad: 2018-12-17
53f03_8bil2f.pdf PDF   900.4 kB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IIg [1052 F] Uppdaterad: 2018-12-17
53f03_9bil2g.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Förordning 428/2009 Bilaga IIIa [1053] Uppdaterad:
53f03_10bil3a.pdf PDF   1.8 MB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IIIb [1053 A] Uppdaterad:
53f03_11bil3b.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IIIc [1054] Uppdaterad:
53f03_12bil3c.pdf PDF   7.9 kB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga IV [1055] Uppdaterad: 2018-12-17
53f03_13bil4.pdf PDF   1021.5 kB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga V [1056] Uppdaterad:
53f03_14bil5.pdf PDF   7.3 kB
 
 
Förordning 428/2009, bilaga VI [1057] Uppdaterad:
53f03_15bil6.pdf PDF   11.9 kB
 
 
Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd [2401-2426] Uppdaterad: 2018-06-04
53f03_16.pdf PDF   498.2 kB
 
 
Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd [2451-2466] Uppdaterad: 2018-06-04
53f03_17.pdf PDF   478.5 kB
 
 
Inspektionen för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:26) om kontroll av kemiska prekursorer (utgångsämnen) [2481-2493] Uppdaterad:
53f03_18.pdf PDF   40.6 kB
 
 
Inspektionen för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:29) om anmälan till Tullverket vid export eller utförsel av produkter med dubbla användningsområden [2501-2507] Uppdaterad: 2016-05-01
53f03_19.pdf PDF   23.6 kB
 
 
Inspektionen för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd [2651-2656] Uppdaterad:
53f03_20.pdf PDF   290.6 kB
 
 
Inspektionen för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2009:14) om ansökan om tillstånd för förmedlingstjänster [2701-2706] Uppdaterad:
53f03_21.pdf PDF   127.9 kB
 
 

Uppdaterad: 2017-01-13


4000