Tullverket

Trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge

Ett trafiktillstånd ger en transportör möjlighet att passera över obemannade gränsövergångar eller förbi bemannade klareringsexpeditioner utanför expeditionstid.

Information till dig som har trafiktillstånd för vägtransport från Norge

Med anledning av rådande läge med smittspridning låter Tullverket de som har trafiktillstånd för vägtransport från Norge passera under ordinarie öppettider – utan att behöva anmäla sig fysiskt inne på expeditionen. I stället används samma anmälningsförfarande som när man nyttjar trafiktillståndet. Det är inte fråga om nya aktörer eller andra varor, eller någon annan lättnad. Den skillnad som blir är att om transporten passerar under ordinarie öppettider så tillämpas samma förfarande som om denna hade passerat efter stängning. Beslutet gäller till och med den 31 maj 2021.

Information till dig som har trafiktillstånd utfärdat av Tullverket

Med anledning av inreseförbudet från Norge har vissa gränsövergångar längs Norgegränsen stängts av och det är förbjudet att passera. Detta påverkar dig som har ett trafiktillstånd utfärdat av Tullverket. Håll dig uppdaterad på polisen.se. Även Norges inreseförbud kan påverka, läs mer på helsedirektoratet.no.

Observera att transportörer med trafiktillstånd som inte längre kan passera gränsen enligt vad som sägs i trafiktillståndet, kan passera via den väg som polisen hänvisar till. Inreseförbudet gäller till den 31 maj med möjlighet till förlängning.

Du som importerar eller exporterar varor från eller till Norge behöver normalt anmäla varorna vid en bemannad klareringsexpedition. Det finns inte så många klareringsexpeditioner längs den norska gränsen vilket kan innebära långa transportsträckor för att tulldeklarera.

Med ett trafiktillstånd kan du som transportör passera förbi en gränsövergång som inte har en öppen klareringsexpedition.

Villkoren för att få ett trafiktillstånd är att

  • du har regelbundna transporter
  • din transportsträcka minskar på grund av att du slipper köra till en bemannad klareringsexpedition, vilket samtidigt ger ekonomisk och miljömässig vinst
  • exportvillkoren i exportlandet är uppfyllda.

Förutom de gemensamma villkoren ska även respektive lands specifika krav vara uppfyllda.

För svensk räkning gäller följande:

  • Du ska i din ansökan ange en anledning till ditt val av transportväg.
  • Företaget eller ombudet ska skicka in tulldeklarationerna elektroniskt.
  • Importören eller ombudet ha tillstånd till betalningsanstånd.

Se öppettider på svenska och norska klareringsexpeditioner.

Ansök om trafiktillstånd

Du kan ansöka om ett trafiktillstånd för en period upp till ett år. Tillståndet är kostnadsfritt för transportörer. Ansökan gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om trafiktillstånd landsvägstrafik mellan Sverige och Norge och skicka in den till Tullverket.

I undantagsfall kan du även ansöka om ett muntligt trafiktillstånd enligt ovanstående kriterier. För en sådan ansökan kontaktar du berörd klareringsexpedition direkt. Observera att muntligt tillstånd inte medges återkommande, utan då är du hänvisad till att ansöka i förväg för period upp till ett år.

Ladda ner ansökan om trafiktillstånd, landsvägstrafik mellan Sverige och Norge.PDF

Den norska tullen utfärdar trafiktillstånd för transporter till Norge och vi i svenska Tullverket utfärdar trafiktillstånd för transporter till Sverige. För information om norska tullens tillstånd, kontakta Tollvesenets Infosenter på telefonnumer +47-22 86 03 12.

Avisering

Blanketten Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering ska fyllas i och skickas in till tv.trafiktillstand.imp@tullverket.se.

Ladda ner blanketten Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering. PDF

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny länk till polisen.se samt uppdaterat datum för inreseförbud till 31 mars