Tullverket

Norge

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprungPDF

Se  EUT L 72PDF, 2016 för övergångsbestämmelser beträffande kumulation samt protokoll 3 med hänvisning till konventionen.

Protokoll 4PDF till EES-avtalet, L 129, 2016, anpassad till konventionen. Bilagorna I-IV (bearbetningslista med mera) finns i konventionenPDF.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF).

Kumulation:

Paneuropeisk diagonal kumulation
EUR-MED kumulation i vissa fall

Varuomfattning:

EFTA-avtal: Artikel 2 i avtalet, EES avtal: Artikel 8PDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

EES avtal EGT L 1, 1994PDF engelsk version

Ändringar (till EES-avtalet)

EFTA-avtalPDF, rådets förordning (EEG) 1691/1973, EGT L 171, 1973, engelsk version

Ingår i det paneuropeiska frihandelsområdet
______________            
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000