Tullverket

Intyg för förmånsbehandling vid import

För att få förmånsbehandling när du importerar varor behöver du använda rätt intyg. Du behöver också veta vilka olika regler som gäller för de olika intygen.

Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration och ursprungsförsäkran

En fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran är en specifik text på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument som intygar en varas ursprung.

Läs mer om fakturadeklarationer, ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkran.

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED är ursprungsintyg som utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.

Läs mer om varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED.

Varucertifikat A.TR.

Varucertifikat A.TR. utfärdas av tullmyndigheten vid export i handeln mellan EU och Turkiet av varor som omfattas av tullunionsavtalet.

Läs mer om varucertifikat A.TR.

Importörens kunskap

I frihandelsavtalet med Japan kan importörer begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören, vilket kallas för importörens kunskap. Importören behöver då ha tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa importlandets tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

Läs mer om importörens kunskap

Leverantörsdeklarationer från Turkiet

När du importerar en vara från Turkiet med A.TR-certifikat och behöver visa varans ursprung använder du en leverantörsdeklaration.

Läs mer om leverantörsdeklarationer från Turkiet.

EU:s allmänna preferenssystem GSP

För att styrka ursprunget för varor som du importerar från utvecklingsländer används en ursprungsförsäkran upprättad av en registrerad exportör (Rex). För ett fåtal länder kan ursprungscertifikat GSP form A fortfarande användas, eftersom vissa länder kunde utfärda dessa fram till årsskiftet 2021.

Läs mer om EU:s allmänna preferenssystem GSP.

Registrerad exportör (Rex)

Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Systemet används inom GSP och ULT (utomeuropeiska länder och territorier). Det används också av EU i flera av de senaste frihandelsavtalen till exempel med Storbritannien och Japan.

Läs mer om registrerade exportörer

Meddelandeskyldighet (Notifiering)

För att varor från GSP-, AVS- och ULT-länder ska kunna få förmånsbehandling måste länderna uppfylla den så kallade meddelandeskyldigheten.

Läs mer om meddelandeskyldigheten.

Duplikat av varucertifikat

Om du har förlorat ett varucertifikat kan du under vissa förutsättningar begära att få ett duplikat.

Läs mer om duplikat av varucertifikat  

Utfärda varucertifikat i efterhand

Varucertifikaten EUR.1, EUR-MED och A.TR. ska normalt utfärdas vid exporttillfället men kan i undantagsfall utfärdas i efterhand.

Läs mer om att utfärda varucertifikat i efterhand.

Värdegränser för deklarationer om ursprung

Det finns värdegränser för deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument.

Läs mer om värdegränser för deklarationer om ursprung.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Giltighetstiden för ett ursprungsintyg varierar beroende på i vilket land det är utfärdat.

Läs mer om giltighetstiden för ursprungsintyg.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)