Tullverket

Island

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprungPDF

Se EUT L 72PDF, 2016 för övergångsbestämmelser beträffande kumulation samt protokoll 3 med hänvisning till konventionen.

Protokoll 4PDF till EES-avtalet, EUT L 129, 2016 anpassad till konventionen. För bilagor (II-IV) se tillägg I i konventionen, länken ovan.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF).

Kumulation:

Paneuropeisk diagonal kumulation
EUR-MED i vissa fall

Varuomfattning:

EFTA-avtal: artikel 2 i avtalet, EES-avtal: artikel 8PDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

EFTA-avtal,PDF Rådets förordning (EEG) 2842/1972, EGT L 301, 1972 engelsk version

Frihandelsavtalet EG-IslandPDF (rådsbeslut 722/1973)

EES-avtal,PDF EGT L 1, 1994 engelsk version

Ändringar (till EES-avtalet)

Ingår i det paneuropeiska frihandelsområdet
______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000