Tullverket

TDR050

Tekniska specifikationer för import- och exportdeklarationer samt prenumerationstjänsterna Elektronisk utlämningssedel, UTL, Elektronisk klarerad förenklad deklaration, ZKH och Klareringsbevis export, ZKB.

SpecifikationDokumentVersion

TDR050PDF

Huvuddokument

4.0.2

TDR050PDF

Bilaga C

4.0.7

TDR050PDF

Bilaga G

4.0

TDR050PDF

Bilaga H

4.0.5

TDR050PDF

Bilaga I

4.0.8

TDR050PDF

Bilaga Q

4.0.13


EDI svarskoder för TDR050

Vid elektroniskt informationsutbyte enligt regelverket TDR050 skickas svarskoder (felkoder). Här finns en lista över befintliga svarskoder och vad de betyder.

Läs mer om EDI svarskoder för TDR050.

Uppdaterad: 2020-06-22


4000