Tullverket

SCTS-AIS

Tekniska specifikationer Import Control System (ICS), det vill säga summarisk införseldeklaration (föranmälan) med tillhörande meddelanden för rättelse och omdestinering.

SpecifikationFasVersionDokumentBeskrivning

SCTS-AISPDF

ICS 1

1.0.2

Appendix A

Tekniska regler

SCTS-AISPDF

ICS 1

1.0.5

Appendix C

Codelists

SCTS-AISPDF

ICS 1

1.0.3

Appendix G

EDIFACT branching diagrams

SCTS-AISPDF

ICS 1

1.0.4

Appendix H

EDIFACT segment descriptions

SCTS-AISPDF

ICS 1

1.0.5

Appendix I

EDIFACT mapping

SCTS-AISPDF

ICS 1

1.0.12

Appendix Q

Technical message structure

SCTS-AISPDF

ICS 1

1.0

Appendix Y

Data groups

Uppdaterad: 2020-08-11


4000