Tullverket

Hamnar och andra avgångsplatser

I följande förteckning anges de hamnterminaler som är godkända platser för utförsel av varor och som har lämnat sitt samtycke till publicering.

En hamnterminal behöver ansöka om godkänd plats för utförsel. Efter godkänd ansökan får hamnterminalen en platskod. Platskoden anges i meddelande IE507 (anmälan av varor till utförseltullkontoret) i det nya exportsystemet under dataelement 16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats.

Läs mer och ansök om godkänd plats för utförsel, TVGPU.

Villkor

Vilka tullformaliteter som ska fullgöras beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fartyget.

Gå in och läs villkoren under respektive rubrik nedan.

Fartyg utan varor ombord

Fartygets avgång ska förhandsanmälas till tullen (10 kap. 1 och 2 §§ tullordningen) samt avgå från en hamn som Tullverket har anvisat eller godkänt (10 kap. 8 och 17 §§ tullordningen). Den anvisade hamnen är samma som angavs vid anlöpet i MSW.

De anvisade hamnarna för utförsel är samma som för införsel. En förteckning över anvisade hamnar finns här.

Fartyg med varor som ska exporteras

Fartygets avgång ska förhandsanmälas till tullen (10 kap. 1 och 2 §§ tullordningen) samt avgå från en hamn som Tullverket har anvisat eller godkänt (10 kap. 8 och 17 §§ tullordningen). Den anvisade hamnen är samma som angavs vid anlöpet i MSW.

En förteckning över anvisade hamnar finns här.

Varorna ska föras till en hamnterminal som är godkänd plats för utförsel (artikel 267.1 i tullkodexen).

Varorna ska vid utförsel anmälas till utförseltullkontoret (artikel 331 i genomförandeförordningen).

Fartyg med varor som är under transitering

Om varorna är under transitering tillämpas reglerna för transiteringsförfarandet. Se Transitera varor.

Godkända platser för utförsel

Här kommer en förteckning att publiceras över de hamnterminaler som Tullverket har godkänt för utförsel och som har lämnat sitt samtycke för publicering. Preliminärt publiceringsdatum den 1 september 2024.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)