Tullverket

Tillstånd till anläggning för tillfällig lagring

Varor som kommer till unionens tullområde får per automatik statusen tillfällig lagring. På en anläggning för tillfällig lagring kan en icke-unionsvara förvaras i väntan på att den hänförs till ett tullförfarande.

En anläggning för tillfällig lagring ligger oftast i anslutning till en hamn eller en flygplats.

Läs mer om anläggning för tillfällig lagring.

Tillståndskod: TST

Vem kan få tillstånd?

 1. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 2. Företaget ska vara etablerat i EU.
 3. Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
 4. Företaget måste ställa en garanti. I praktiken innebär det att ni måste ha ett tillstånd till samlad garanti och att det måste omfatta tillfällig lagring. Ifall ni redan har tillståndet, på grund av andra förfaranden eller tillstånd, måste ni ansöka om en ändring av tillståndet så att det omfattar även tillfällig lagring.
  Läs mer och ansök om samlad garanti.
 5. Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet.
 6. Företaget ska ha en lämplig bokföring i en form som är godkänd av Tullverket.
  Läs om bokföringskrav för anläggning för tillfällig lagring.
 7. Företaget ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt. Företaget ska till exempel ansvara för att varorna inte undandras tullövervakning.
 8. Företaget ska själv driva platsen. Det är inte möjligt att få ett tillstånd som omfattar en plats som drivs av en annan aktör.
 9. Företaget får inte bedriva detaljhandelsförsäljning på platsen.
 10. Företaget ska ha en anläggning som är utrustad för de varor som lagras, dvs om det finns varor som utgör en fara eller ställer särskilda krav ska rätt utrustning finnas för dessa.

Varor får bara komma till Sverige på vissa typer av platser. De platser som gäller är: - anvisad plats, det vill säga en plats som Tullverket har pekat ut, exempelvis ett tullkontor eller godkänd plats - en godkänd plats, antingen en anläggning för tillfällig lagring eller en annan godkänd plats. På dessa platser får varorona bara vara i tillfällig lagring.

Hur länge får varor ligga på en anläggning för tillfällig lagring?

Varor som kommer från ett land utanför EU, icke-unionsvaror, får lagras på en anläggning för tillfällig lagring i 90 dagar. Du som lagerhavare eller din kund måste hänföra varorna till ett tullförfarande eller återexport inom tidsfristen.

Lagring på anläggning för tillfällig lagring

Den som vill lagra sina varor på din anläggning för tillfällig lagring ska lämna alla nödvändiga uppgifter angående varorna till dig som tillståndshavare.

För befordran, lagring av unionsvaror och hantering av varor finns särskilda villkor.

Läs mer om lagring på en anläggning för tillfällig lagring

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till tillfällig lagring ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.


Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Övervakningstullkontoret har tillsyn över driften av anläggningen.

Vilka formaliteter som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet.

Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs om gemensamma villkor och bestämmelser.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tillståndet ska nu sökas i CDS.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)