Tullverket

Tillstånd till förenklad deklaration

Du kan ansöka om att få använda en förenklad deklaration när du hänför varor till ett tullförfarande. Det innebär att du i ett första steg lämnar färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration.

Tillståndskod: SDE

I den förenklade deklarationen får du utelämna vissa av de uppgifter som ska anges i standarddeklarationen, och även vissa styrkande handlingar. Den kompletterande deklarationen ska du sedan lämna inom tio dagar (för dig som deklarerar på pappersblankett) eller elva dagar (för dig som deklarerar digitalt).

Om du inte lämnar in en kompletterande tulldeklaration i tid får du betala förseningsavgift.

Läs om förseningsavgifter

Läs om betalningsanstånd

Tillståndssidan för samlad garanti

För att du ska kunna skicka in en förenklad deklaration för import krävs att företaget har tillstånd till samlad garanti och till betalningsanstånd.

Beslut om tillstånd till förenklad deklaration kan tas först när tillstånd till samlad garanti har beviljats och en garanti eventuellt har ställts.

Ansök därför först om tillstånd till samlad garanti (tillståndskod CGU) och till betalningsanstånd (tillståndskod DPO) och om dessa tillstånd beviljas är du välkommen att ansöka om tillstånd till förenklad deklaration.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till att använda förenklad tulldeklaration ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 1. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer
 2. Företaget ska enligt sina prognoser komma att ha en regelbunden användning av förenklade deklarationer.
 3. Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
 4. Företaget ska i tillämpliga fall ha tillfredsställande rutiner för att hantera licenser och tillstånd som har beviljats i enlighet med handelspolitiska åtgärder eller för handel med jordbruksprodukter. Även om du inte hanterar denna typ av varor idag måste du se till att hålla dig uppdaterad om regelverket ändras eller nya varor tillkommer. En ändring skulle kunna medföra att import- eller exportlicenser börjar krävas för dina varor.
 5. Företaget ska se till att alla berörda anställda har fått instruktioner om att de ska informera Tullverket när någon upptäcker problem med efterlevnaden av tull- och skatteregler. Det ska också finnas rutiner för att informera Tullverket om sådana problem.
 6. Företaget ska i tillämpliga fall ha tillfredställande rutiner för hantering av import- och exportlicenser knutna till förbud och restriktioner. Det innebär bland annat åtgärder för att skilja varor som omfattas av förbud eller restriktioner från andra varor samt åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av sådana förbud och restriktioner. Även om du inte hanterar denna typ av varor idag måste du se till att hålla dig uppdaterad om regelverket ändras. En ändring skulle kunna medföra att import- eller exportlicenser börjar krävas för dina varor.


Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 1. Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 2. Tillståndet får endast användas för de varor som finns angivna i tillståndet. 
 3. Tillståndet får endast användas för de tullförfaranden som finns angivna i tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Tillämpning av tillståndet

När ska den kompletterande deklarationen lämnas?
Om du deklarerar digitalt ska du lämna in en kompletterande deklaration senast 11 dagar efter den dag då varan frigjordes.

Om du upprättar din kompletterande deklaration på enhetsdokumentet ska du lämna den till Tullverket senast 10 dagar efter den dag då varan frigjordes.

Om du inte behöver lämna någon kompletterande deklaration framgår detta av ditt tillstånd.

Meddelandetyper
När du lämnar in digitala deklarationer ska du använda följande meddelandetyper:

 1. Förenklad deklaration: HNU eller HNK
 2. Kompletterande deklaration: TNU

Handledningar för digitala import- och exportdeklarationer finns i deklarationshjälpen.

Se handledningar för importdeklarationer.

Se handledningar för exportdeklarationer.

Åtgärdsindikatorer (call me-koder)
I de förenklade digitala deklarationerna ska du alltid ange en åtgärdindikator. Om du inte gör det kommer ärendet att avvisas av vårt tulldatasystem TDS.

Läs mer om åtgärdsindikatorer och se vilka koder som finns.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)