Tullverket

Frågor och svar om uppdaterade systemet för transiteringar

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för det uppdaterade systemet för transiteringar, NCTS fas 5.

Kommer möjligheten att finnas att testa transiteringar med kundernas egna data?

Tullverket kommer inte att erbjuda företag möjlighet att använda sitt eget EORI som ansvarig för förfarandet i företagstestmiljön för NCTS 5. Tullverkets företagstestmiljö kommer inte att ha tillgång till produktionsdata avseende företags tillstånd och garantier. Det är dock fullt möjligt för systemleverantörer och företag att använda eget material för test under förutsättning att ett testföretag med dess garanti används som ansvarig för förfarandet.

Vilket material kommer att publiceras för NCTS fas 5?

Tullverket publicerade tekniska specifikationer 2021-12-01 och dessa uppdateras om det blir aktuellt. Övrig information som finns och kommer att finnas tillgänglig är:

Tillgängliga och publicerade här

  • Tekniska specifikationer DDNTA
  • Svarsmeddelandespecifikationen
  • Kuvertspecifikationen
  • Deklarationshandledning 1.0, 2.0
  • Processbeskrivningar

Ytterligare material som kommer att publiceras

  • Exempelfiler
  • Testförutsättningar Normalförfarande – 7 december 2022
  • Testförutsättningar för Godkänd avsändare och Godkänd mottagare
  • Deklarationshandledning 3.0

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000