Tullverket

Framtida tullhantering

Processen när du anmäler varors ankomst efter registrering i deklarantens bokföring

1. Skapar anmälan av varors ankomst vid registrering i deklarantens bokföring. 2: Tar emot anmälan vid registrering i deklarantens bokföring. 3: Skapar ärende. 4: Får status ingiven och MRN-nummer. 5: Hanterar anmälan. 6: Tar emot meddelanden under handläggning. 7: Beslutar om att frigöra eller inte frigöra varorna. 8: Tar emot beslut. 9: Information om att varorna får lämnas ut.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

Roller

Deklarant – den person som upprättar en tulldeklaration genom registrering i sin egen bokföring och som inger en anmälan om varors ankomst vid registrering i deklarantens bokföring, och som inger en kompletterande deklaration.

Deklaranten kan agera i egenskap av tillståndshavare eller anlita ett direkt ombud med eget tillstånd till EIR för att anmäla varornas ankomst samt inge kompletterande deklaration efter anmälan. En förutsättning för att ett direkt ombud ska kunna få tillstånd till EIR är att ombudet har direktåtkomst till deklarantens bokföring.

Vid registrering i deklarantens bokföring är deklarant i anmälan samma som deklarant i tulldeklarationen.

Tullverket kommunicerar med deklaranten oavsett om kommunikationen sker direkt med deklaranten eller via deklarantens ombud.

Beskrivning av processen

1. Skapar anmälan om varors ankomst vid registrering i deklarantens bokföring

Efter att tulldeklarationens uppgifter registrerats i deklarantens bokföring skapar deklaranten en anmälan om varors ankomst och skickar in anmälan till Tullverket. Anmälan ska innehålla ett LRN-nummer (Local Reference Number).

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot anmälan vid registrering i deklarantens bokföring

Tullverket tar emot anmälan och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnade. Om det finns felaktigheter stoppas anmälan och ett meddelande om att anmälan inte kan tas emot skickas tillbaka till deklaranten i anmälan. Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att anmälan är tekniskt mottagen tillbaka till deklaranten i anmälan.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis giltiga tillstånd. Om det finns fel i dessa uppgifter skickas ett meddelande till deklaranten i anmälan om vilka fel som påträffats (mottagen med fel). Deklaranten i anmälan har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in anmälan på nytt.

3. Skapar ärende

Nu skapas ett ärende hos Tullverket.

4. Får status ingiven och MRN-nummer

Om kontrollen går bra genereras ett MRN-nummer (Master Reference Number) för anmälan. Numret skickas till deklaranten i anmälan i det positiva svaret. I detta svar skickas även status ingiven.

5. Hanterar anmälan

Nu säkerställer Tullverket att uppgifterna i anmälan är korrekta för att kunna fatta beslut i ärendet.

I detta läge kan det bli aktuellt för deklaranten i anmälan att styrka de uppgifter som har lämnats. Styrkande handlingar laddas upp och skickas in i Tullverkets e-tjänst. Skulle det bli aktuellt med en varuundersökning skickas ett meddelande om det till deklarant i anmälan.

6. Tar emot meddelanden under handläggning

Deklaranten i anmälan tar emot de digitala meddelanden som Tullverket vid behov skickar för att begära in styrkande handlingar och för att informera om att en varuundersökning ska ske. Styrkande handlingar ska skickas in via Tullverkets e-tjänst Uppladdning handling. Länk till e-tjänsten finns med i meddelandet som skickas ut, men det krävs att företaget du arbetar på har behörighet till e-tjänsterna.

När eventuella kontroller är genomförda får deklaranten i anmälan information om kontrollresultatet.

7. Beslutar om att frigöra eller att inte frigöra varorna

Tullverket säkerställer att uppgifterna i anmälan är korrekta och beslutar om varorna kan frigöras eller inte.

Om varorna kan frigöras skickar Tullverket ett beslut om frigörande till deklaranten i anmälan.

Skulle Tullverket överväga att inte frigöra varorna underrättas deklaranten i anmälan som då har 30 dagar på sig att yttra sig i frågan. Om inget yttrande inkommer som påverkar Tullverkets ställningstagande tas beslut om att varorna inte får frigöras, och beslut om detta skickas till deklarant i anmälan.

8. Tar emot beslut

Beslutet om frigörandet tas emot av deklaranten i anmälan.

9. Information om att varorna får lämnas ut

I de fall varan frigörs meddelas även lagerhavaren om det genom ett meddelande om utlämning eller bortförande. Informationen kan antingen fås genom att den skickas till de lagerhavare som prenumererar på tjänsten alternativt finns medgivandet tillgängligt via Tullverkets e-tjänster.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)