Tullverket

Framtida tullhantering

Centraliserad klarering import

Produktionssättning av centraliserad klarering import är planerad till den 2 juni 2025.

Centraliserad klarering import innebär att ett företag som har tillstånd till centraliserad klarering import (CCL) kan skicka sina importdeklarationer till en enda medlemsstat, oavsett var i EU varorna finns fysiskt när de anmäls för import.

För att kunna söka tillståndet centraliserad klarering (CCL) måste den som söker först ha ett giltigt tillstånd som godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar (AEOC). Tillståndet centraliserad klarering import ska sökas i det land där den sökande är etablerad. Tillståndet visar i vilka medlemsstater du får använda det och exempelvis för vilka förfaranden, deklarationstyper, varor och platser det gäller.

Tulldeklarationerna ska skickas till övervakningstullkontoret, som finns i det land där du är etablerad och har fått ditt tillstånd beviljat. Det tullkontor som ansvarar för den plats där varorna finns fysiskt då de anmäls till tullförfarandet kallas anmälningstullkontor. De båda tullkontoren samarbetar och utbyter meddelanden om deklarationen och eventuella kontroller digitalt i realtid. Detta för att komma fram till om varorna kan frigöras eller inte.

Centraliserad klarering import ska enligt arbetsprogrammet införas i två faser. Den första fasen omfattar bland annat standardtulldeklaration.

Plan för införandet av tullkodexen

Läs mer om tillstånd till centraliserad klarering

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)