Tullverket

Vissa andra tullförfattningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen [4001-4026] Uppdaterad: 2019-08-22
31f04_01.pdf PDF   547.1 kB
 
 
Förordning (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen [4051-4059] Uppdaterad:
31f04_02.pdf PDF   13.6 kB
 
 
Föreskrifter (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid inre gräns [4101-4108] Uppdaterad: 2016-09-15
31f04_03.pdf PDF   24.8 kB
 
 
Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet [4301-4320 D] Uppdaterad: 2019-01-08
31f04_04.pdf PDF   473.8 kB
 
 
Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet [4321-4331] Uppdaterad: 2016-11-01
31f04_05.pdf PDF   22.9 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2014:5) om Tullverkets webbtjänster och enskilds direktåtkomst till uppgifter i tulldatabasen [4341-4347] Uppdaterad: 2016-11-01
31f04_06.pdf PDF   15.5 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:9) om spärrar i tulldatasystemet [4361-4374] Uppdaterad:
31f04_07.pdf PDF   25.2 kB
 
 
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2015:8) av tullklareringsområden [4611] Uppdaterad:
31f04_09.pdf PDF   22.4 kB
 
 
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2008:4) av tullkontor för fartygsklarering m.m. [4651] Uppdaterad:
31f04_10.pdf PDF   8.1 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000