Tullverket

Övrigt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rådets förordning (EG) nr 2679/98 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna [6001-6005] Uppdaterad:
31f07_01.pdf PDF   19.5 kB
 
 
Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn [6011-6033] Uppdaterad: 2020-05-08
31f07_02.pdf PDF   446.9 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av förordning (EG) nr 1172/95 [6201-6213] Uppdaterad: 2016-10-20
31f07_03.pdf PDF   57.6 kB
 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 92/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater när det gäller datautbyte mellan tullmyndigheter och nationella statistikmyndigheter, sammanställning av statistik och kvalitetsbedömning [6221-6224] Uppdaterad: 2016-08-19
31f07_04.pdf PDF   31.2 kB
 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 113/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller berörd handel, fastställande av uppgifter, sammanställning av handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag och fakturavaluta, samt särskilda varor eller varurörelser [6251-6281] Uppdaterad:
31f07_05.pdf PDF   76.3 kB
 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier [6301-6304] Uppdaterad:
31f07_06.pdf PDF   43.2 kB
 
 
Kommissionens meddelande Uppförandekod för förvaltningen av Kombinerade nomenklaturen (KN) (2000/C 150/03) [6311] Uppdaterad:
31f07_07.pdf PDF   37.7 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000