Tullverket

Genomförandeförordningen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen [1101-1450] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_41.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Bilaga A Format och koder för de gemensamma uppgiftskraven för ansökningar och beslut, genomförandeförordning 2015/2447 [1501] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_42bilA.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga B Format och koder för de gemensamma uppgiftskraven för deklarationer, underrättelser, anmälningar och meddelanden samt bevis för tullstatus som unionsvaror, genomförandeförordning 2015/2447 [1502] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_43bilB.pdf PDF   2.1 MB
 
 
Bilaga 12-01 Format och koder för de gemensamma uppgiftskraven för registrering av ekonomiska aktörer och andra personer, genomförandeförordning 2015/2447 [1503] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_44bil12_01.pdf PDF   942 kB
 
 
Bilaga 12-02 Beslut om bindande ursprungsbesked, genomförandeförordning 2015/2447 [1504] Uppdaterad:
31f01_45bil12_02.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 12-03 Bagagetagg som ska fästas vid lastrumsbagage som checkas in på en unionsflygplats, genomförandeförordning 2015/2447 [1504 A] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_45bil12_03.pdf PDF   1010 kB
 
 
Bilaga 21-01 Förteckning över de övervakningsrelaterade dataelement som avses i artikel 55.1, genomförandeförordning 2015/2447 [1505] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_46bil21_01.pdf PDF   835.4 kB
 
 
Bilaga 21-02 Förteckning över de övervakningsrelaterade dataelement som avses i artikel 55.6 och överensstämmelse med deklarationsfält och/eller format, genomförandeförordning 2015/2447 [1506] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_47bil21_02.pdf PDF   841.9 kB
 
 
Bilaga 22-02 Informationscertifikat INF 4 och ansökan om ett informationscertifikat INF 4, genomförandeförordning 2015/2447 [1507] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_48bil22_02.pdf PDF   939.3 kB
 
 
Bilaga 22-06 Ansökan om att bli registrerad exportör inom ramen för Europeiska unionens, Norges, Schweiz och Turkiets respektive system med allmänna tullförmåner, genomförandeförordning 2015/2447 [1508] Uppdaterad: 2018-05-14
31f01_49bil22_06.pdf PDF   462.8 kB
 
 
Bilaga 22-06A Ansökan om att bli registrerad exportör i syfte att registrera medlemsstaternas exportörer, genomförandeförordning 2015/2447 [1508 A] Uppdaterad: 2018-05-14
31f01_49bil22_06A.pdf PDF   475.1 kB
 
 
Bilaga 22-07 Ursprungsförsäkran, genomförandeförordning 2015/2447 [1509] Uppdaterad: 2018-05-14
31f01_50bil22_07.pdf PDF   967.2 kB
 
 
Bilaga 22-08 Ursprungscertifikat A, genomförandeförordning 2015/2447 [1510] Uppdaterad:
31f01_51bil22_08.pdf PDF   3.7 MB
 
 
Bilaga 22-09 Fakturadeklaration, genomförandeförordning 2015/2447 [1511] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_52bil22_09.pdf PDF   417.9 kB
 
 
Bilaga 22-10 Varucertifikat EUR. 1 och relevanta ansökningar, genomförandeförordning 2015/2447 [1512] Uppdaterad: 2017-04-20
31f01_53bil22_10.pdf PDF   877.1 kB
 
 
Bilaga 22-13 Fakturadeklaration, genomförandeförordning 2015/2447 [1513] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_54bil22_13.pdf PDF   799.4 kB
 
 
Bilaga 22-14 Ursprungsintyg för vissa produkter som omfattas av särskilda importordningar för icke-förmånsberättigande ursprung, genomförandeförordning 2015/2447 [1514] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_55bil22_14.pdf PDF   813.5 kB
 
 
Bilaga 22-15 Leverantörsdeklaration för produkter med förmånsursprungsstatus, genomförandeförordning 2015/2447 [1515] Uppdaterad:
31f01_56bil22_15.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 22-16 Leverantörsdeklaration för längre tid för produkter med förmånsursprungsstatus, genomförandeförordning 2015/2447 [1516] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_57bil22_16.pdf PDF   893.9 kB
 
 
Bilaga 22-17 Leverantörsdeklaration för produkter som inte har förmånsursprungsstatus, genomförandeförordning 2015/2447 [1517] Uppdaterad:
31f01_58bil22_17.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Bilaga 22-18 Leverantörsdeklaration för längre tid för produkter som inte har förmånsursprungsstatus, genomförandeförordning 2015/2447 [1518] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_59bil22_18.pdf PDF   985.8 kB
 
 
Bilaga 22-19 Krav för upprättande av ersättningsursprungscertifikat A, genomförandeförordning 2015/2447 [1519] Uppdaterad:
31f01_60bil22_19.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 22-20 Krav för upprättande av ersättningsförsäkringar om ursprung, genomförandeförordning 2015/2447 [1520] Uppdaterad:
31f01_61bil22_20.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 23-01 Flygtransportkostnader som ska inbegripas i tullvärdet, genomförandeförordning 2015/2447 [1521] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_62bil23_01.pdf PDF   926.8 kB
 
 
Bilaga 23-02 Förteckning över varor som avses i artikel 142.6, genomförandeförordning 2015/2447 [1522] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_63bil23_02.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 32-01 Borgensmannens åtagande – Individuell garanti, genomförandeförordning 2015/2447 [1523] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_64bil32_01.pdf PDF   497.6 kB
 
 
Bilaga 32-02 Borgensmannens åtagande – Individuell garanti med användning av garantikuponger, genomförandeförordning 2015/2447 [1524] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_65bil32_02.pdf PDF   460 kB
 
 
Bilaga 32-03 Borgensmannens åtagande – Samlad garanti, genomförandeförordning 2015/2447 [1525] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_66bil32_03.pdf PDF   467.4 kB
 
 
Bilaga 32-06 Kupong för individuell garanti, genomförandeförordning 2015/2447 [1526] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_67bil32_06.pdf PDF   866.1 kB
 
 
Bilaga 33-03 Förlaga till informationsformulär rörande ett betalningskrav till den garanterande sammanslutningen avseende en skuld inom ramen för ett transiteringsförfarande med en ATA/e- eller ATA-carnet, genomförandeförordning 2015/2447 [1527] Uppdaterad:
31f01_68bil33_03.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 33-04 Förlaga till avgiftsformulär för beräkning av de tullar och avgifter som uppkommer till följd av ett betalningskrav till den garanterande sammanslutningen avseende en skuld inom ramen för ett transiteringsförfarande med en ATA/e- eller ATA-carnet, genomförandeförordning 2015/2447 [1528] Uppdaterad:
31f01_69bil33_04.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 33-05 Förlaga för ansvarsbefrielse som visar att uppbördsförfaranden har inletts gentemot den garanterande sammanslutningen i den medlemsstat där tullskulden har uppkommit inom ramen för ett transiteringsförfarande med en ATA/e- eller ATA-carnet, genomförandeförordning 2015/2447 [1529] Uppdaterad:
31f01_70bil33_05.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 33-06 Begäran om kompletterande uppgifter när varor är belägna i en annan medlemsstat, genomförandeförordning 2015/2447 [1530] Uppdaterad:
31f01_71bil33_06.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 33-07 Europeiska unionen återbetalning eller eftergift av tull, genomförandeförordning 2015/2447 [1531] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_72bil33_07.pdf PDF   839.8 kB
 
 
Bilaga 51-01 Dokument för statusregistrering, genomförandeförordning 2015/2447 [1532] Uppdaterad: 2017-04-20
31f01_73bil51_01.pdf PDF   508.3 kB
 
 
Bilaga 61-02 Bananvägningsintyg – förlaga, genomförandeförordning 2015/2447 [1533] Uppdaterad: 2017-04-20
31f01_74bil61_02.pdf PDF   171.4 kB
 
 
Bilaga 61-03 Bananvägningsintyg – förfarande, genomförandeförordning 2015/2447 [1534] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_75bil61_03.pdf PDF   764.7 kB
 
 
Bilaga 62-02 INF 3 – Informationsblad för återinförda varor, genomförandeförordning 2015/2447 [1535] Uppdaterad: 2017-06-20
31f01_76bil62_02.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 72-01 Gul etikett, genomförandeförordning 2015/2447 [1536] Uppdaterad:
31f01_77bil72_01.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 72-02 Gul etikett, genomförandeförordning 2015/2447 [1537] Uppdaterad: 2016-05-01
31f01_78bil72_02.pdf PDF   755.2 kB
 
 
Bilaga 72-03 TC 11 - Kvitto, genomförandeförordning 2015/2447 [1538] Uppdaterad:
31f01_79bil72_03.pdf PDF   966.7 kB
 
 
Bilaga 72-04 Kontinuitetsplan (BCP) för unionstransitering, genomförandeförordning 2015/2447 [1539] Uppdaterad: 2019-10-10
31f01_80bil72_04.pdf PDF   2 MB
 
 
22_15_sve.pdf PDF   517.3 kB
 
 
22_16_sve.pdf PDF   525 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000