Tullverket

Elektroniska system/Arbetsprogram

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2151 av den 13 december 2019 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex [501-521] Uppdaterad:
31f01_02.pdf PDF   883.6 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1026 av den 21 juni 2019 om tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte av uppgifter och för lagring av sådana uppgifter i enlighet med unionens tullkodex [531-581] Uppdaterad:
31f01_02a.pdf PDF   582.1 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000