Tullverket

Konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande [100-127] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_01.pdf PDF   52.8 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga I [131-265] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_02.pdf PDF   310.6 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga II [271-292] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_03.pdf PDF   49.2 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III [301-312] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_04.pdf PDF   25.4 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg A1 — Förklarande anmärkningar rörande användning av transiteringsdeklarationer genom utbyte av standardiserade EDI-meddelanden [313] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_05.pdf PDF   68.6 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg A2 — Tilläggskoder för det datoriserade transiteringssystemet [314] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_06.pdf PDF   59.3 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg A3 — Förlaga till transiteringsföljedokumentet [315] Uppdaterad:
33f01_07.pdf PDF   91.5 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg A4 — Förklarande anmärkningar till och uppgifter (data) i transiteringsföljedokumemtet [316] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_08.pdf PDF   20.7 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg A5 — Förlaga till varupostförteckning [317] Uppdaterad:
33f01_09.pdf PDF   124.7 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg A6 — Förklarande anmärkningar till och uppgifter (data) i varupostförteckningen [318] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_09a.pdf PDF   11 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B1— Koder i formulär som används för att upprätta transiteringsdeklarationer [319] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_10.pdf PDF   11.3 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B2 — Anvisningar rörande om hur formulär som används för att styrka varors tullstatus som unionsvaror ska fyllas i [320] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_11.pdf PDF   23.3 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B3 — Koder i formulär som används för att styrka varors tullstatus som unionsvaror [321] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_12.pdf PDF   12.1 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B4 — Lastspecifikation [322] Uppdaterad:
33f01_13.pdf PDF   9.9 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B5 — Anvisningar rörande lastspecifikationer [323] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_14.pdf PDF   19.4 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B6 — Anvisningar rörande formulär som används för att upprätta transiteringsdeklarationer [324] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_15.pdf PDF   160.3 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B7 — Förlagor till stämplar som används för kontinuitetsplanen [325] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_16.pdf PDF   11.4 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B8 - TC 10 Gränsövergångsattest [326] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_17.pdf PDF   14.3 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B9 - Förlaga till en särskild stämpel som används av godkända avsändare [327] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_18.pdf PDF   11.5 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B10 - TC 11 Kvitto [328] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_19.pdf PDF   12 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg B11 — Etikett [329] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_20.pdf PDF   30.8 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg C1 – Borgensmannens åtagande - individuell garanti [330] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_21.pdf PDF   21.4 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg C2 – Borgensmannens åtagande - individuell garanti med användning av garantikuponger [331] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_22.pdf PDF   19.9 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg C3 - TC 32 - Kupong för individuell garanti [332] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_23.pdf PDF   13.5 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg C4 – Borgensmannens åtagande - samlad garanti [333] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_24.pdf PDF   23.9 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg C5 – Intyg om samlad garanti [334] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_25.pdf PDF   15.1 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg C6 – TC 33 – Intyg om befrielse från ställande av garanti [335] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_26.pdf PDF   14.9 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga III, Tillägg C7 – Anvisningar rörande intyg om samlad säkerhet och intyg om befrielse från ställande av säkerhet [336] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_27.pdf PDF   15.9 kB
 
 
Transiteringskonventionen Bilaga IV [341-395] Uppdaterad: 2016-06-14
33f01_28.pdf PDF   69.1 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2020-12-15

Vad är ändrat:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000