Tullverket

Smuggling m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. [101-134] Uppdaterad: 2020-01-24
4f01_1.pdf PDF   503 kB
 
 
Förordning (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål [201] Uppdaterad:
4f01_2.pdf PDF   10 kB
 
 
Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. [301-306] Uppdaterad:
4f01_3.pdf PDF   8.7 kB
 
 
Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott [451-464] Uppdaterad: 2019-04-04
4f01_4.pdf PDF   445.8 kB
 
 
Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd [471-489 A] Uppdaterad: 2018-07-05
4f01_5.pdf PDF   446.7 kB
 
 
Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd [491-494 A] Uppdaterad:
4f01_6.pdf PDF   10.7 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2015:5) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd för fordon och fordonståg [495-496 C] Uppdaterad:
4f01_7.pdf PDF   19 kB
 
 
Polislag (1984:387) [501-531] Uppdaterad: 2019-04-04
4f01_8.pdf PDF   491 kB
 
 
Polisförordning (2014:1104) [551-559] Uppdaterad: 2020-04-30
4f01_9.pdf PDF   418.8 kB
 
 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2012:7) om rapporteftergift [581] Uppdaterad:
4f01_10.pdf PDF   20.8 kB
 
 
Kustbevakningslag (2019:32) [591-645] Uppdaterad:
4f01_10a.pdf PDF   561.3 kB
 
 
Kustbevakningsförordning [2019:83) [651-666] Uppdaterad: 2019-07-03
4f01_10b.pdf PDF   452.4 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000