Tullverket

Rättegångsbalken m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rättegångsbalken 1-9 kap. — Om domstolsväsendet. [4001-4170] Uppdaterad: 2019-11-26
4f05_1.pdf PDF   606 kB
 
 
Rättegångsbalken 10-34 kap. — Om rättegången i allmänhet. Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten. Lag (1938:470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg. Förordning (2009:1170) om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa fall när ett beslag har hävts. [4181-4763] Uppdaterad: 2020-05-29
4f05_2.pdf PDF   849.6 kB
 
 
Rättegångsbalken 35-41 kap. — Om bevisning. Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. [4781-4934] Uppdaterad: 2019-07-03
4f05_3.pdf PDF   550.5 kB
 
 
Rättegångsbalken 42-48 kap. — Om rättegången i underrätt [4951-5170] Uppdaterad: 2020-01-24
4f05_4.pdf PDF   568.7 kB
 
 
Rättegångsbalken 49-53 kap. — Om rättegången i hovrätt [5191-5302] Uppdaterad: 2019-04-04
4f05_5.pdf PDF   529.5 kB
 
 
Rättegångsbalken 54-57 kap. — Om rättegången i Högsta domstolen [5321-5401] Uppdaterad: 2016-04-01
4f05_6.pdf PDF   47.6 kB
 
 
Rättegångsbalken 58-59 kap. — Om särskilda rättsmedel [5421-5450] Uppdaterad:
4f05_7.pdf PDF   34.5 kB
 
 
Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken [5501-5507] Uppdaterad:
4f05_8.pdf PDF   10.3 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000