Tullverket

Efterlysningskungörelse m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Efterlysningskungörelse (1969:293) [2101-2115] Uppdaterad:
4f03_1.pdf PDF   14.2 kB
 
 
Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. Riksåklagarens riktlinjer RåR 2007:2 om beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande [2201-2201:1] Uppdaterad: 2019-11-26
4f03_2.pdf PDF   492 kB
 
 
Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.[2401-2403] Uppdaterad: 2019-07-03
4f03_4.pdf PDF   439.1 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000