Tullverket

Vägtrafikskatt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vägtrafikskattelag (2006:227) [7001-7079] Uppdaterad: 2019-07-04
2f05_1.pdf PDF   553.4 kB
 
 
Vägtrafikskatteförordning (2006:242) [7101-7115] Uppdaterad: 2019-07-04
2f05_2.pdf PDF   460.3 kB
 
 
Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:23) om vägavgift enl. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Förordning (2019:722) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2020 [7201-7237] Uppdaterad: 2020-01-20
2f05_3.pdf PDF   975.1 kB
 
 
Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon [7301-7321] Uppdaterad:
2f05_4.pdf PDF   25 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000