Tullverket

Skatter med mera

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. [2001-2031] Uppdaterad: 2020-01-20
2f03_01.pdf PDF   479.5 kB
 
 
Kf (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet för anläggning som uppföres vid rikets gräns. Kk (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar. SÖ 1972:21 om uppförande av renstängsel. [2051-2064] Uppdaterad:
2f03_02.pdf PDF   20.3 kB
 
 
Förordning (2011:443) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde [2101-2120:2] Uppdaterad: 2020-01-20
2f03_03.pdf PDF   458.8 kB
 
 
Rådets direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [2201-2250] Uppdaterad:
2f03_04.pdf PDF   131.7 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov [2261-2272] Uppdaterad: 2020-03-11
2f03_05.pdf PDF   912.8 kB
 
 
Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [2301-2318] Uppdaterad: 2020-01-20
2f03_05a.pdf PDF   529.2 kB
 
 
Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik [2321-2327] Uppdaterad: 2019-01-04
2f03_05b.pdf PDF   433.3 kB
 
 
Lag (1994:1776) om skatt på energi [3001-3113] Uppdaterad: 2020-01-20
2f03_06.pdf PDF   779.5 kB
 
 
Förordning (2010:178) om skatt på energi [3151-3179] Uppdaterad: 2018-01-10
2f03_07.pdf PDF   567.2 kB
 
 
Lag (1994:1563) om tobaksskatt [3501-3543] Uppdaterad: 2020-01-20
2f03_08.pdf PDF   567.7 kB
 
 
Förordning (2010:177) om tobaksskatt [3571-3594] Uppdaterad: 2016-05-01
2f03_09.pdf PDF   32.8 kB
 
 
Lag (1994:1564) om alkoholskatt [4001-4036] Uppdaterad: 2019-01-04
2f03_10.pdf PDF   564.8 kB
 
 
Förordning (2010:173) om alkoholskatt [4071-4096] Uppdaterad: 2016-05-01
2f03_11.pdf PDF   32.8 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 3649/92 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten [4111-4117] Uppdaterad:
2f03_12.pdf PDF   600.2 kB
 
 
Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:13) om hantering avförenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi [4121-4132] Uppdaterad:
2f03_13.pdf PDF   14.9 kB
 
 
Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [4141-4147] Uppdaterad:
2f03_14.pdf PDF   17.6 kB
 
 
Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. TFS 2015:1 om regleringen av trafiken vid punktskattekontroll på väg [4201-4269] Uppdaterad: 2019-07-04
2f03_15.pdf PDF   561.2 kB
 
 
Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [4271-4279] Uppdaterad:
2f03_16.pdf PDF   22.2 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2011:5) om återförsegling vid punktskattekontroll [4291-4294] Uppdaterad:
2f03_17.pdf PDF   14.4 kB
 
 
Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter [4321-4339] Uppdaterad: 2019-07-04
2f03_18.pdf PDF   446.9 kB
 
 
Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror [4345-4347] Uppdaterad:
2f03_19.pdf PDF   13.7 kB
 
 
Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [4351-4369] Uppdaterad:
2f03_19a.pdf PDF   487.5 kB
 
 
Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [4371-4379] Uppdaterad:
2f03_19b.pdf PDF   369.5 kB
 
 
Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [4381-4394] Uppdaterad:
2f03_19c.pdf PDF   459.6 kB
 
 
Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar [4401-4407] Uppdaterad:
2f03_19d.pdf PDF   361 kB
 
 
Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [5001-5026] Uppdaterad: 2020-01-20
2f03_20.pdf PDF   442.8 kB
 
 
Skatteförfarandelag (2011:1244) [5201-5573] Uppdaterad: 2020-04-20
2f03_21.pdf PDF   948.8 kB
 
 
Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [5601-5653] Uppdaterad: 2020-01-20
2f03_22.pdf PDF   531.5 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000