Tullverket

Krigsmateriel

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lag (1992:1300) om krigsmateriel [101-131] Uppdaterad: 2018-06-04
53f01_1.pdf PDF   515.9 kB
 
 
Förordning (1992:1303) om krigsmateriel [201-230] Uppdaterad: 2019-07-08
53f01_2.pdf PDF   755.2 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:3) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel [451-462] Uppdaterad:
53f01_3.pdf PDF   463.6 kB
 
 
ISP:s fskr (TFS 2012:7) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en försvarsmakt eller en avtalsslutande myndighet i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [501-510] Uppdaterad:
53f01_4.pdf PDF   29.4 kB
 
 
ISP:s fskr (TFS 2012:8) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en certifierad mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [521-530] Uppdaterad:
53f01_5.pdf PDF   29.5 kB
 
 
ISP:s fskr (TFS 2012:9) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för demonstration, utvärdering och utställning [541-550] Uppdaterad:
53f01_6.pdf PDF   28.8 kB
 
 
ISP:s fskr (TFS 2012:10) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för underhåll eller reparation [561-570] Uppdaterad:
53f01_7.pdf PDF   28.9 kB
 
 
ISP:s fskr (TFS 2012:11) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) efter underhåll, reparation eller demonstration i Sverige [581-590] Uppdaterad:
53f01_8.pdf PDF   29.2 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000