Tullverket

Växtkontroll m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Växtskyddslag (1972:318) [9101-9107] Uppdaterad: 2018-07-09
51f18_01.pdf PDF   458.9 kB
 
 
Förordning (2006:817) om växtskydd m.m. [9111-9138] Uppdaterad: 2020-02-12
51f18_02.pdf PDF   476.4 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets gränskontrollstationer [9141-9149] Uppdaterad: 2020-02-12
51f18_03.pdf PDF   511.1 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare [9151-9166] Uppdaterad: 2020-02-12
51f18_04.pdf PDF   464.7 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38) om växtskadegörare och sändningar som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut [9172 E-9172 M] Uppdaterad: 2019-11-29
51f18_05.pdf PDF   550.7 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:32) om införsel av snittblommor av orkidéer (Orchidaceae) med ursprung i Thailand [9173-9174] Uppdaterad:
51f18_06.pdf PDF   13.2 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddsavgifter (SJVFS 2009:13) [9181-9190 M] Uppdaterad: 2020-02-12
51f18_07.pdf PDF   510.4 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker [9201-9228] Uppdaterad: 2019-07-09
51f18_09.pdf PDF   2.8 MB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:28) om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker [9231-9240] Uppdaterad:
51f18_10.pdf PDF   31.5 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn [9251-9268] Uppdaterad:
51f18_11.pdf PDF   129.1 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:36) om bestämmelser för efterlevnad av kvalitetskontroll för bananer [9271-9277] Uppdaterad:
51f18_12.pdf PDF   17.9 kB
 
 
Skogsvårdslag (1979:429) [9401-9403] Uppdaterad:
51f18_13.pdf PDF   14.2 kB
 
 
Skogsvårdsförordning (1993:1096) [9411-9416] Uppdaterad:
51f18_14.pdf PDF   16.4 kB
 
 
Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2002:2) om produktion för saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial [9421-9430 A] Uppdaterad:
51f18_15.pdf PDF   54.5 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 [9451-9458] Uppdaterad:
51f18_16.pdf PDF   92.9 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll [9461-9473] Uppdaterad: 2016-11-11
51f18_17.pdf PDF   93.6 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer [9481-9508] Uppdaterad: 2019-07-09
51f18_18.pdf PDF   2.6 MB
 
 
Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion [9511-9517] Uppdaterad: 2018-07-09
51f18_19.pdf PDF   476.4 kB
 
 
Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion [9521-9529] Uppdaterad: 2018-02-14
51f18_20.pdf PDF   461.7 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000