Tullverket

Vapen och explosiva varor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vapenlag (1996:67) [7301-7368] Uppdaterad: 2020-05-27
51f15_01.pdf PDF   562.7 kB
 
 
Vapenförordning (1996:70) [7371-7429] Uppdaterad: 2020-05-27
51f15_02.pdf PDF   545.4 kB
 
 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:13) om vapenlagstiftningen [7430-7436] Uppdaterad:
51f15_03.pdf PDF   38.4 kB
 
 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:59) om europeiskt skjutvapenpass m.m. [7441-7450 N] Uppdaterad:
51f15_04.pdf PDF   346 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition [7461-7470] Uppdaterad: 2018-03-28
51f15_05.pdf PDF   508.8 kB
 
 
Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål [7481-487] Uppdaterad: 2020-05-27
51f15_06.pdf PDF   433.3 kB
 
 
Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen [7491-7495] Uppdaterad:
51f15_07.pdf PDF   12.8 kB
 
 
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor [7501-7524] Uppdaterad: 2018-07-09
51f15_08.pdf PDF   496.5 kB
 
 
Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor [7531-7557] Uppdaterad: 2020-05-27
51f15_09.pdf PDF   469 kB
 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:4) om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor [7561-7574] Uppdaterad: 2019-05-13
51f15_10.pdf PDF   464.6 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer [7581-7586 E] Uppdaterad: 2017-03-07
51f15_11.pdf PDF   130.1 kB
 
 
Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer [7587-7592 A] Uppdaterad: 2018-07-09
51f15_12.pdf PDF   446.8 kB
 
 
Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer [7593-7598] Uppdaterad:
51f15_13.pdf PDF   18.7 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000