Tullverket

Skyddet av djur och växter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem [7101-7122] Uppdaterad: 2020-02-06
51f14_01.pdf PDF   647.1 kB
 
 
Förordning nr 338/97 Bilaga [7123-7125] Uppdaterad: 2020-02-06
51f14_02.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som beskrivs i rådet förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem [7127-7130 A] Uppdaterad:
51f14_03.pdf PDF   1.6 MB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem [7131-7209 A] Uppdaterad: 2019-05-13
51f14_04.pdf PDF   1.7 MB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1587 av den 24 september 2019 om förbud mot införsel till unionen av exemplar av vissa arter av vilda djur och växter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av vilda växter genom kontroll av handeln med dem [7210 A-7210 D] Uppdaterad:
51f14_05.pdf PDF   1002.6 kB
 
 
Artskyddsförordning (2007:845) [7211-7229 C] Uppdaterad: 2019-11-29
51f14_06.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd [7231-7242] Uppdaterad:
51f14_07.pdf PDF   25.2 kB
 
 
Rådets förordning (EEG) nr 3254/91 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen, samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder [7251-7258] Uppdaterad:
51f14_08.pdf PDF   25.4 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 35/97 om fastställande av bestämmelser för certifiering av skinn och varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 [7261-7265] Uppdaterad:
51f14_09.pdf PDF   24.8 kB
 
 
Rådets beslut 97/602/EG om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97 [7271-7274] Uppdaterad:
51f14_10.pdf PDF   524.1 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls [7281-7289] Uppdaterad:
51f14_11.pdf PDF   31.7 kB
 
 
Lag (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m. [7289 A-7289 M] Uppdaterad:
51f14_12.pdf PDF   21.4 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter [7291-7298] Uppdaterad:
51f14_13.pdf PDF   76.9 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter [7299-7299 J] Uppdaterad:
51f14_14.pdf PDF   895.6 kB
 
 
Lag (2011:1070) om handel med sälprodukter [7299 O-7299 QC] Uppdaterad:
51f14_15.pdf PDF   16.8 kB
 
 
Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter [7299 R-7299 S] Uppdaterad: 2017-03-07
51f14_16.pdf PDF   10.7 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000