Tullverket

Övrigt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter [9601-9613] Uppdaterad: 2019-07-09
51f19_01.pdf PDF   660.2 kB
 
 
Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi [9701] Uppdaterad:
51f19_02.pdf PDF   9.3 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter [9751-9782] Uppdaterad: 2020-02-03
51f19_03.pdf PDF   847.6 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/125 av den 16 januari 2019 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [9791-9837] Uppdaterad:
51f19_04.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. [9821-9830] Uppdaterad: 2016-06-22
51f19_05.pdf PDF   21.9 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000