Tullverket

Jordbruksverkets licensområde m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter [951-959] Uppdaterad:
51f03_02.pdf PDF   23 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter [1212-1250 J] Uppdaterad: 2018-10-05
51f03_03.pdf PDF   617.9 kB
 
 
Bilaga I-IV [1250 K-1250 N] Uppdaterad: 2018-10-05
51f03_03_bilaga_I_till_IV.pdf PDF   801 kB
 
 
Bilaga V-XX [1250 QA-1250 ZE] Uppdaterad: 2017-10-03
51f03_03_bilaga_V_till_XX.pdf PDF   796.8 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 2133/2001 av den 30 oktober 2001 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter och tulltak inom spannmålssektorn och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1897/94, (EG) nr 306/96, (EG) nr 1827/96, (EG) nr 1970/96, (EG) nr 1405/97, (EG) nr 1406/97, (EG) nr 2492/98, (EG) nr 2809/98 och (EG) nr 778/1999 [1284-1289] Uppdaterad:
51f03_04.pdf PDF   31.1 kB
 
 
Bilaga I-V [1290-1290 D] Uppdaterad:
51f03_04_bilaga_I_till_V.pdf PDF   110.8 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 [1451-1500 E] Uppdaterad:
51f03_05.pdf PDF   935.9 kB
 
 
Bilaga I-XIV [1501-1504 A] Uppdaterad:
51f03_05_bilaga_I_till_XIV.pdf PDF   2.1 MB
 
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008 [1511-1513] Uppdaterad: 2017-12-20
51f03_05a.pdf PDF   552.8 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser [1521-1525] Uppdaterad: 2019-10-30
51f03_05b.pdf PDF   821.5 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris [1531-1539] Uppdaterad:
51f03_06.pdf PDF   73.3 kB
 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn [1541-1543] Uppdaterad: 2017-09-21
51f03_07.pdf PDF   504 kB
 
 
Bilaga I-IX [1544-1546 A] Uppdaterad: 2017-09-21
51f03_07_bilaga_I_till_IX.pdf PDF   4.7 MB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 972/2006 av den 29 juni 2006 om fastställande av särskilda regler för import av basmatiris och ett övergångssystem för fastställande av deras ursprung [1551-1566] Uppdaterad:
51f03_08.pdf PDF   161.5 kB
 
 
Lag (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter [1801-1815] Uppdaterad: 2017-05-12
51f03_09.pdf PDF   469.1 kB
 
 
Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter [1821-1837] Uppdaterad: 2018-07-09
51f03_10.pdf PDF   479.6 kB
 
 
Kommissionens förordning (EEG) nr 120/89 av den 19 januari 1989 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för exportpålagor på jordbruksprodukter [1841-1856] Uppdaterad:
51f03_11.pdf PDF   117.4 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 av den 7 juli 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter [1901-1960 L] Uppdaterad:
51f03_12.pdf PDF   583 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:35) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter [1961-1980] Uppdaterad:
51f03_13.pdf PDF   51.5 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 av den 20 april 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för nötkött [1991-1998] Uppdaterad:
51f03_14.pdf PDF   88 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur [2001-2012] Uppdaterad:
51f03_15.pdf PDF   40.3 kB
 
 
Bilaga I-IV [2013-2016] Uppdaterad:
51f03_15_bilaga_I_till_IV.pdf PDF   770.8 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1276/2008 av den 17 december 2008 om övervakning genom fysiska kontroller av export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp [2201-2227] Uppdaterad:
51f03_16.pdf PDF   168.9 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 765/2002 av den 3 maj 2002 om provtagning och antagande av vissa föreskrifter för fysisk kontroll av benfria [2241-2249] Uppdaterad:
51f03_17.pdf PDF   51.4 kB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland [2401-2418] Uppdaterad:
51f03_18.pdf PDF   306.2 kB
 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:32) om import från tredje land av hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde [2451-2457] Uppdaterad:
51f03_19.pdf PDF   18.6 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000