Tullverket

Immateriella rättigheter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 [7801-7841] Uppdaterad:
51f16_01.pdf PDF   190.7 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter [7851-7854] Uppdaterad:
51f16_02.pdf PDF   18.8 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, bilaga I, II och III [7855-7857] Uppdaterad: 2018-05-23
51f16_02bilagor.pdf PDF   3 MB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000