Tullverket

Övergångsförordningen

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446

TFS 2016:16 Tullverkets tillkännagivande av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fallPDF

Sidan uppdaterades: 2020-12-15

Vad är ändrat: Språklig justering


4000