Tullverket

TIR-konventionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2002:12) av 1975-års TIR-konvention. Bilaga 1 [3001-3110] Uppdaterad:
33f06_1.pdf PDF   147.6 kB
 
 
TIR-konventionen Avbildning av TIR-carnet [3110] Uppdaterad:
33f06_2.pdf PDF   2.2 MB
 
 
TIR-konventionen Bilaga 2 — Regler om tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling [3121-3153] Uppdaterad:
33f06_3.pdf PDF   828.5 kB
 
 
TIR-konventionen Bilaga 3 — Förfarande vid godkännande av vägfordon vilka uppfyller de tekniska villkoren i reglerna i bilaga 2 [3161] Uppdaterad:
33f06_4.pdf PDF   24.6 kB
 
 
TIR-konventionen Bilaga 4 — Modell till bevis om godkännande av vägfordon [3171] Uppdaterad:
33f06_5.pdf PDF   21 kB
 
 
TIR-konventionen Bilaga 5 — TIR-skyltar [3181] Uppdaterad:
33f06_6.pdf PDF   12.7 kB
 
 
TIR-konventionen Bilaga 6 - Förklarande anmärningar [3198] Uppdaterad:
33f06_7.pdf PDF   87 kB
 
 
TIR-konventionen Bilaga 7 - Bilaga om godkännande av containrar [3201-3228] Uppdaterad:
33f06_8.pdf PDF   271.6 kB
 
 
TIR-konventionen Bilaga 8 - Sammansättning, funktion och procedurregler för administrativa kommittén samt verkställande TIR-utskottet [3231-3245:1] Uppdaterad:
33f06_9.pdf PDF   23.2 kB
 
 
TIR-konventionen Bilaga 9 - Tillgång till TIR-förfarandet [3251-3253] Uppaterad:
33f06_10.pdf PDF   31.7 kB
 
 
TIR-konventionen Bilaga 10 - Uppgifter som av de fördragsslutande parterna skall lämnas till godkända sammanslutningar (enligt artikel 42 b) och till en internationell organisation (enligt artikel 6.2 a) [3254] Uppdaterad:
33f06_11.pdf PDF   49.2 kB
 
 
Enligt ECE:s resolution nr 46 ang. åtgärder för att säkerställa att containrar ständigt uppfyller standardkraven för transport under tullförsegling gäller följande [3261] Uppdaterad:
33f06_12.pdf PDF   10.9 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2006:10) om godkännande av vägfordon och containrar enligt TIR-konventionen [3271-3277] Uppdaterad: 2016-05-01
33f06_13.pdf PDF   14.2 kB
 
 
Förteckning över länder i vilka TIR-transitering kan genomföras [3301] Uppdaterad:
33f06_14.pdf PDF   7.4 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000