Tullverket

Rättsväsendets informationssystem m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem [3001-3020] Uppdaterad: 2019-01-10
4f04_1.pdf PDF   446.1 kB
 
 
Lag (1998:621) om misstankeregister [3201-3216] Uppdaterad: 2018-09-06
4f04_2.pdf PDF   453.7 kB
 
 
Förordning (1999:1135) om misstankeregister [3251-3269] Uppdaterad: 2019-02-11
4f04_3.pdf PDF   476.2 kB
 
 
Lag (1998:620) om belastningsregister [3301-3322] Uppdaterad: 2018-11-09
4f04_4.pdf PDF   473.3 kB
 
 
Förordning (1999:1134) om belastningsregister [3351-3391] Uppdaterad: 2019-04-04
4f04_5.pdf PDF   598 kB
 
 
Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter [3701-3742] Uppdaterad: 2018-01-10
4f04_6.pdf PDF   418.6 kB
 
 
Förordning (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område [3751-3764] Uppdaterad: 2019-01-10
4f04_7.pdf PDF   382 kB
 
 
Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet [3801-3804] Uppdaterad: 2016-08-15
4f04_8.pdf PDF   10.7 kB
 
 
Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet [3821-3824] Uppdaterad: 2017-08-18
4f04_9.pdf PDF   434 kB
 
 

Uppdaterad: 2017-01-13


4000