Tullverket

Föreläggande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strafföreläggandekungörelse (1970:60) [6501-6517] Uppdaterad: 2018-01-22
4f07_1.pdf PDF   450.8 kB
 
 
Ordningsbotskungörelse (1968:199) [6601-6615] Uppdaterad:
4f07_2.pdf PDF   29.2 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:20) om ordningsbot [6651-6658] Uppdaterad:
4f07_3.pdf PDF   13.8 kB
 
 
Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott [6701] Uppdaterad:
4f07_4.pdf PDF   20.2 kB
 
 
Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot [6801-6811] Uppdaterad:
4f07_5.pdf PDF   16.3 kB
 
 
Förordning (1997:902) om register över strafförelägganden [6821-6840] Uppdaterad: 2016-01-18
4f07_6.pdf PDF   18.6 kB
 
 

Uppdaterad: 2017-01-13Captcha *