Tullverket

Godkänd mottagare för TIR-transitering – tillstånd

Som innehavare av tillstånd till godkänd mottagare för TIR-transitering kan företaget ta emot en TIR-transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att avsluta TIR-transiteringen måste dock TIR-carneten uppvisas fysiskt.

Tillståndskod: EUACT

Grundkrav för att ansöka om tillstånd som godkänd mottagare för TIR-transitering 

 1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
 2. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 3. Företaget ska vara etablerat i EU.


Villkor för tillstånd att vara godkänd mottagare för unionstransitering

 • Företaget ska kunna kommunicera elektroniskt med Tullverket. För detta krävs att företaget har ett EDI‑system som är anslutet till transiteringssystemet NCTS samt registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Registrering för kommunikation via EDI

 • Företaget ska regelbundet komma att ta emot varor som hänförts till TIR-förfarandet.
 • Företaget ska ha ett system som Tullverket vid behov kan kontrollera för affärsbokföring och, i tillämpliga fall bokföring av transporter, samt för bokföring av förfarandet.
 • Företaget ska säkerställa att det kan hantera förfarandet korrekt genom att bland annat visa att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med förfarandet, samt för egenkontroll.
 • Företaget ska ha 3 års tullrelaterad erfarenhet eller ha genomgått en av tullmyndigheten godkänd tullutbildning.
 • Företaget ska ha efterlevt tull- och skattelagstiftningen.


När de TIR-transiterade varorna kommer till företagets godkända plats måste företaget meddela detta till Tullverket via NCTS. Därefter måste företaget invänta Tullverkets lossningsmedgivande innan förseglingen bryts och lossningen påbörjas.

Lossningsresultatet ska redovisas

Efter lossningen ska företaget utan dröjsmål ange resultatet av inspektioner och annan relevant information i sin bokföring. Efter lossning måste företaget också säkerställa att TIR-carneten och transiteringsföljedokumentet inlämnas till en tullklareringsexpedition så att den fysiskt kan avslutas.

Senast tre dagar efter att lossningsmedgivande erhållits ska lossningsresultatet skickas till Tullverket med uppgifter om förseglingar, antal kolli, vikt och varuslag samt om lasten stämde överens med transiteringsdeklarationen och följedokumentet.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000